1 op de 5 werknemers ziet nauwelijks meer collega’s in 2020

1 op de 5 werknemers ziet nauwelijks meer collega’s in 2020

Persoonlijke ontmoetingen op het werk zijn afgenomen. In 2020 ziet een op de vijf werknemers nauwelijks collega's of anderen tijdens het werk. Daarvan ziet tien procent zelfs niemand tijdens het werk. Een gevolg van het vele thuiswerken tijdens de coronacrisis.

1 op de 5 werknemers ziet nauwelijks meer collega’s in 2020

In 2020 ziet een op de vijf werknemers (22%) nauwelijks anderen (zoals collega’s, klanten, patiënten of leerlingen) tijdens het werk. Daarvan ziet tien procent zelfs helemaal niemand tijdens het werk. In 2018 zag ongeveer een op de tien werknemers nauwelijks anderen tijdens het werk; drie procent zag nooit iemand.

Samenhang met vele thuiswerken

Het gebrek aan daadwerkelijk contact met andere mensen tijdens het werk lijkt samen te hangen met het vele thuiswerken. En dus met de coronacrisis. In 2020 werkte bijna de helft (47%) van de NEA-respondenten wel eens vanuit huis. Vooral de groep werknemers die volledig vanuit huis werkt, is toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Van twee procent in 2019 naar vijftien procent in 2020.

arbo in cijfers, thuiswerken, persoonlijk contact

Deze laatste groep thuiswerkers geeft vaker aan dat ze nooit of nauwelijks andere mensen zien als ze aan het werk zijn. Bij de werknemers die volledig vanuit huis werken gaat dit om maar liefst zeven op de tien werknemers, terwijl dit gemiddeld in Nederland voor ongeveer twee op de tien werknemers geldt.

Minder contact met collega’s leidt tot minder verbondenheid

Werknemers die tijdens het werk (vrijwel) niemand ontmoeten, voelen zich gemiddeld genomen iets minder verbonden met de organisatie of het bedrijf waarvoor zij werken. Ook zijn ze iets minder tevreden met hun werk.

Dit laatste geldt overigens niet voor werknemers die doorgaans thuiswerken. Bij hen is er nauwelijks verschil in tevredenheid tussen mensen met en zonder persoonlijk contact.

Op zoek naar meer cijfers over 2020? Neem dan een kijkje op www.monitorarbeid.nl

Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (TNO | CBS)

Welke factoren beïnvloeden de energie van de thuiswerker? Leer via een simpel schijf-van-vijf model hoe u succesvol thuiswerken kan bevorderen tijdens het webinar Stress zit niet tussen de oren.
next level thuiswerken, webinar stress zit niet tussen de oren

Eerder verschenen