Help collega's inzicht te krijgen in ontwikkelingen op arbogebied. Doe mee aan onze survey over ongewenst gedrag

Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Maar helaas komt grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie en pesten nog vaak voor op het werk. Zowel fysiek als digitaal. Hoe ervaren arboprofessionals dat in de praktijk?

Help collega's inzicht te krijgen in ontwikkelingen op arbogebied. Doe mee aan onze survey over ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag. De media staan er bol van. Velen hebben het over klachtenprocedures en vertrouwenspersonen. Maar voor de aanpak van ongewenst gedrag is een structurele aanpak nodig. Meerdere factoren spelen een rol bij het ongewenst gedrag. De Arbowet eist een systematisch beleid dat is gericht op preventie. Zo moet ongewenst gedrag ook onderdeel zijn van de RI&E. Hoe pakken organisaties dat aan en wat is de rol van de arbofunctionaris daarbij?

Inspireer collega's

Help collega’s inzicht te krijgen in belangrijke ontwikkelingen op arbogebied. Doe mee aan onze survey over Ongewenst gedrag. Deelname is anoniem, tenzij je expliciet aangeeft dat de redactie je mag benaderen voor een aanvullend onderzoek. Het invullen van deze vragen duurt ongeveer 5 minuten.

Het onderzoek is inmiddels afgesloten en de resultaten zijn hier te vinden voor abonnees. Binnenkort komen we weer met een nieuwe researchpaper.