nieuws

Dit levert de RI&E ons op

RIE

Ieder bedrijf is verplicht om een RI&E uit te voeren. Maar wat levert de RI&E op? Veel meer dan u misschien denkt, blijkt uit onderzoek.

Dit levert de RI&E ons op

Want onderzoek van ISSA laat zien dat het voor bedrijven loont om 1 euro te investeren in gezond en veilig werken. Want die ene euro levert een bedrijf gemiddeld 2,20 euro op.

Mede daarom is het teleurstellend dat veel bedrijven nog geen RI&E hebben. Van de bedrijven in Nederland beschikt 30-50 procent niet over de – wettelijk verplichte – risico-inventarisatie en evaluatie. Inspecteur-generaal Marc Kuipers sprak enige tijd terug zelfs van een ‘schokkend aantal’ bedrijven zonder RI&E.

Wat levert de RI&E op?

Wat levert de RI&E op? Oftewel: wat houden de kosten en baten van de RI&E eigenlijk precies in? Op www.rie.nl staat een fraai kosten-batenoverzicht. Dat maakt kort en helder duidelijk welke kosten er zijn gemoeid met de risico-inventarisatie en -evaluatie. En ook wat een bedrijf mag verwachten dat de RI&E hem oplevert.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

De kosten van de RI&E in het kort

Aan de kostenkant gaat het in het kort om kosten die gemoeid zijn met tijd (voor de inzet van de preventiemedewerker(s) en de input die medewerkers leveren aan de RI&E), met de externe ondersteuning die een bedrijf eventueel wil inzetten, met de toetsing van de RI&E als die nodig is en met de uitvoering van het verplichte plan van aanpak.

> TIP: Download GRATIS de RI&E Compleet

De baten van de RI&E in het kort

Bij de baten valt te denken aan het welzijn van de medewerkers op het gebied van tevredenheid, motivatie en gevoel van veiligheid. En verder aan het positieve imago van een bedrijf dat zichtbaar energie steekt in veilig en gezond werken. Alsook aan een betere kwaliteit van producten/diensten. Dit zijn baten die te maken hebben met de waardevermeerdering van het bedrijf.

Er zijn ook baten die voortkomen uit kostenbesparingen door de RI&E. Denk hierbij aan verzuimreductie, minder onderbrekingen in het (productie)proces, minder verloop in personeel, een afname van schadeclaims door ongevallen en beroepsziekten en het voorkomen van boetes van de Inspectie SZW.

> BEKIJK de uitgebreide kosten-batenanalyse van de RI&E

Reageer op dit artikel