nieuws

Ontdek je beeldschermplek

Veilig werken

Steeds meer mensen zitten op hun werk een (groot) deel van de dag achter een beeldscherm. Om klachten aan het bewegingsapparaat te voorkomen is een goede ergonomische werkplekinrichting van groot belang.

Ontdek je beeldschermplek

Een beeldscherm- of computerwerkplek bestaat uit een beeldscherm en een toetsenbord, al dan niet in combinatie met een systeemkast (de pc) en een printer. Neem voor een goede inrichting van zo’n werkplek alle relevante aspecten onder de loep en geef er zo optimaal mogelijk uitvoering aan. Bij frequent beeldschermgebruik gelden een aantal voorschriften voor een ergonomisch verantwoorde beeldschermplek.

Aandachtspunten

Voldoende, maar zeker niet te veel verlichting en het tegengaan van spiegelingshinder  vormen belangrijke aandachtspunten om vermoeidheid en oogklachten te voorkomen. Een ander punt van aandacht is geluidshinder  in de vorm van hinderlijke pieptonen of geruis van systeemkasten of lawaai van printers. En ook de warmteafgifte van apparatuur speelt een rol bij een goede werkplekinrichting. De laatste twee punten pleiten voor het in een aparte ruimte plaatsen van computer- en printapparatuur. Dit levert meteen korte werkonderbrekingen en wat beweging op en daar wordt werken alleen maar gezonder van (zie ook onder kopje Fysieke klachten).

Instellingen

Daarnaast zijn op de gebruiker afgestemde instellingen van de werktafel en de bureaustoel gewenst. De ideale werkhoogte speelt hier een rol bij. Soms zijn hierbij hulpmiddelen nodig, zoals een voetenbankje. Verder mag het toetsenbord  de gebruiker niet in een ongunstige werkhouding dwingen. Er moet voldoende ruimte zijn voor de armen en handen.

Fysieke klachten

Werken met een computer is een bijzondere vorm van fysieke belasting. Te lang in ongunstige houdingen of met slechte apparatuur werken maakt de kans groot op klachten van nek, schouders, armen en rug. Deze aandoeningen noemen we RSI of CANS.
> LEES MEER over de effecten van fysieke belasting

RI&E

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet specifiek aandacht besteden aan de gevaren voor het gezichtsvermogen en de fysieke en psychische belasting als gevolg van beeldschermwerk. Medewerkers met oogklachten hebben recht op advies van een deskundige en eventuele vergoeding door de werkgever van een beeldschermbril.
> LEES OOK de toelichting op artikel 5.9 van het Arbobesluit

Reageer op dit artikel