De mens is niet de zwakste schakel

We beschouwen de mens traditioneel als zwakste schakel in hoogtechnologische omgevingen. Maar (teams van) werknemers kunnen juist helpen bij het...