Dit levert de RIE op: kosten en baten op een rij

Ieder bedrijf is verplicht om een RIE uit te voeren. Maar wat levert de RIE op? Veel meer dan u misschien denkt, blijkt uit onderzoek.

Dit levert de RIE op: kosten en baten op een rij

Onderzoek van ISSA laat zien dat het voor bedrijven loont om 1 euro te investeren in gezond en veilig werken. Want die ene euro levert een bedrijf gemiddeld 2,20 euro op. Dit levert de RIE op, dus.

Mede daarom is het teleurstellend dat veel bedrijven nog geen risico-inventarisatie- en evaluatie hebben. Van de bedrijven in Nederland beschikt 30-50 procent niet over de – wettelijk verplichte – risico-inventarisatie en evaluatie. Inspecteur-generaal Marc Kuipers sprak op zeker moment zelfs van een ‘schokkend aantal’ bedrijven zonder RIE.

> TIP: DOWNLOAD GRATIS de whitepaper RIE Compleet

Wat levert de RIE op?

Wat levert de RIE op? Oftewel: hoe verhouden de kosten en baten zich tot elkaar? Dat ziet u in de uitgebreide kosten-batenanalyse van de RIE. Die maakt kort en overzichtelijk duidelijk welke kosten er zijn gemoeid met de risico-inventarisatie en -evaluatie. En ook wat een bedrijf mag verwachten dat de RIE hem oplevert.

> LEES OOK: Arbo-adviseurs, spreek de taal van de directie

De kosten van de RIE in het kort

Aan de kostenkant gaat het in het kort om kosten die gemoeid zijn met tijd (voor de inzet van de preventiemedewerker(s) en de input die medewerkers leveren aan de RIE), met de externe ondersteuning die een bedrijf eventueel wil inzetten, met de toetsing van de RIE als die nodig is en met de uitvoering van het verplichte plan van aanpak.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RIE

Dit levert de RIE op: kosten en baten op een rij

De baten van de RIE in het kort

Bij de baten valt te denken aan het welzijn van de medewerkers op het gebied van tevredenheid, motivatie en gevoel van veiligheid. En ook aan het positieve imago van een bedrijf dat zichtbaar energie steekt in veilig en gezond werken. En vergeet de betere kwaliteit van de producten/diensten vooral niet. Dit zijn allemaal baten die te maken hebben met de waardevermeerdering van het bedrijf.

> LEES OOK: Stop efficiënter presteren in je arbopakket

Er zijn ook baten die voortkomen uit kostenbesparingen door de RIE. Denk hierbij aan verzuimreductie, minder onderbrekingen in het (productie)proces en minder verloop in personeel. Maar ook aan een afname van schadeclaims door ongevallen en beroepsziekten en het voorkomen van boetes van de Inspectie SZW.

> TIP: Arbo-wetgeving? Arbo Actualiteitendag online!

Arbo Actualiteitendag

Zorgplicht geschonden of kletsverhaal van werknemer?

Zorgplicht geschonden of kletsverhaal van werknemer?

Kan een beknelling een huis-, tuin- en keukenongeval zijn, dat weinig of niets met het werk te maken heeft?

Metselaar valt in put op linke werklocatie 

Metselaar valt in put op linke werklocatie

Een metselaar valt tijdens zijn werkzaamheden in een put en breekt zijn voet. Niet alleen is de put nogal diep, de vloer is bovendien van beton en er...

Medische machtiging na einde wachttijd; mag looninhouding nog?

Medische machtiging na einde wachttijd; mag looninhouding nog?

Als een zieke medewerker onder behandeling is van een specialist, vraagt de bedrijfsarts regelmatig medische informatie op. De werknemer dient...

Straf voor bedrijf, leidinggevende of allebei na ongeval?

Straf voor bedrijf, leidinggevende of allebei na ongeval?

'Taakstraffen opgelegd aan directeur van asbestsaneringsbedrijf na twee arbeidsongevallen'. Dat is de kop van een nieuwsbericht op de website van het...

Werkweigering of arbeidsongeschiktheid?

Werkweigering of arbeidsongeschiktheid?

Is 'werkweigering' een geldige reden voor ontslag op staande voet? Dat hangt af van de omstandigheden, zo illustreert deze rechtszaak.

Duurzaamheid niet langer vrijblijvend. Zo maak je jouw bedrijf CSRD-proof

Duurzaamheid niet langer vrijblijvend. Zo maak je jouw bedrijf...

Vanaf 2024 zijn grote bedrijven als gevolg van de voorgestelde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht te rapporteren over de...

Hybride werken en spitsheffing gaan niet samen

Hybride werken en spitsheffing gaan niet samen

Koolmees, president-directeur van de NS, wil dat er vanaf 2026 een spitsheffing komt op treinkaartjes op drukke trajecten. Daarmee hoopt Koolmees...

Ontbreken verblijfsvergunning: einde arbeidsovereenkomst?

Ontbreken verblijfsvergunning: einde arbeidsovereenkomst?

Mag een werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden als de werknemer niet meer beschikt over een geldige verblijfsvergunning?