Advies op afstand van bedrijfsarts in corona-tijd

De werkende wereld is flink veranderd sinds het coronavirus de dienst uitmaakt. Dat geldt ook voor bedrijfsartsen.  Want corona vormt een reëel probleem bij hun dienstverlening. Daarom hebben zij besloten voorlopig zo veel mogelijk advies op afstand te geven. Per geval wegen zij af of dit verantwoord is.

Advies op afstand van bedrijfsarts in corona-tijd

Onder normale omstandigheden ontvangen bedrijfsartsen ziekgemelde werknemers op afspraak. Daarnaast houden zij open spreekuur zoals de nieuwe Arbowet dat voorschrijft. Tijdens die contactmomenten stellen ze een diagnose, bespreken een lopende behandeling of adviseren over de situatie van de ziekgemelde werknemers.

Corona maakt gebruikelijke aanpak lastiger

Maar in deze coronatijd is het openbare leven voor een groot deel on hold gezet. Dat maakt de gebruikelijke aanpak met afspraken en open spreekuur een stuk lastiger. Ook bestaat het risico dat de bedrijfsartsen ongewild bijdragen aan verspreiding van het virus door werknemers uit te nodigen op een afspraak.

> LEES OOK: Weet iedereen wat de bedrijfsarts doet?

Bedrijfsartsen kiezen voor advies op afstand

Daarom hebben bedrijfsartsen besloten om tot 6 april in principe te kiezen voor telefonisch contact of een andere vorm van contact op afstand. Daarbij kan de arts nog steeds per situatie bepalen of hij dat een verantwoorde aanpak vindt. Voor welke aanpak de bedrijfsarts ook kiest, het devies in deze corona-tijd is altijd om persoonlijk contact waar mogelijk te beperken. Dat komt er dus op neer dat bedrijfsartsen zullen kiezen voor advies op afstand waar dat kan.

> LEES OOK: We hebben een call in plaats van een afspraak
Advies op afstand van bedrijfsarts in corona-tijd

Advies op afstand kan voorlopig karakter hebben

Let op, de aanpak van advies op afstand kan ertoe leiden dat het advies dat de bedrijfsarts geeft een voorlopig karakter heeft. Wanneer dit het geval is, is het wel zaak dat de bedrijfsarts dit duidelijk aangeeft in zijn rapportage. Ook kan een arts voorstellen een behandeltraject op te schorten tot na 6 april. Want rond die datum zal de situatie opnieuw worden bekeken.

> LEES OOK: Corona: zo ziet de zorgplicht van de werkgever eruit

Als de situatie rondom de corona-crisis daar aanleiding toe geeft, kan de termijn van advies op afstand en diagnose op afstand langer worden. Bedrijfsartsen blijven hoe dan ook beschikbaar voor werkgevers die met vragen zitten over de corona-epidemie.

Update 28 april 2020: In verband met de COVID-19 epidemie heeft de NVAB eerder een advies opgesteld met betrekking tot spreekuurcontact met cliënten. Dat advies is nu verlengd tot 20 mei. Hiermee wil de NVAB bijdragen aan het verminderen van verspreidingskansen voor het coronavirus.