Hybride werken moet in de RI&E

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan thuiswerken, want psychische overbelasting ligt op de loer. Werkgevers moeten prioriteit geven aan het voorkomen van psychische overbelasting van thuiswerkers. Maar waar moet je op letten? De rol van de RI&E is hierbij belangrijk.

Hybride werken moet in de RI&E

Directeur medische zaken Jurriaan Penders van ArboNed zegt: “Werknemers kunnen door het thuiswerken moeilijker psychologisch afstand nemen van hun werk. Daardoor verliest privétijd de functie van rust en herstel. Werknemers maken bovendien extra uren. Een risico is dat thuiswerkers gaan overcompenseren. Ze hebben de neiging meer uren te maken, omdat ze snel het gevoel hebben tekort te schieten in hun werkzaamheden. Het is belangrijker dan ooit om als leidinggevende een vinger aan de pols te houden bij werknemers. En om duidelijke kaders te stellen.”

Met goede afspraken psychische overbelasting voorkomen

Marja Sleeuwenhoek van Zorg van de Zaak benadrukt het belang van preventie van psychische overbelasting. Goede afspraken maken met medewerkers hoort daar volgens haar bij. “Zorg voor laagdrempelige opvang van medewerkers die wat extra hulp en steun nodig hebben.”

Thuiswerkbalans opnemen in RI&E

Wanneer een werknemer te lang achter elkaar 'aan staat' kan het mis gaan. Of thuiswerken een probleem wordt, hangt af van de herstelmogelijkheden. De thuiswerkbalans moet in evenwicht blijven. Daarom is het belangrijk om de thuiswerkbalans als een soort verdieping op te nemen in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

Onderdeel van de collectie

Hybride werken

Hybride werken is niet meer weg te denken. We werken steeds vaker deels op kantoor en deels op een andere locatie, zoals thuis. Hoe richt je hybride werken succesvol in? Waar moet je op letten bij thuiswerken? En wat zegt wet- en regelgeving hierover?

Hittestress op het werk: hittebeleid is deskundig maatwerk

Hittestress op het werk: hittebeleid is deskundig maatwerk

Door de klimaatverandering stijgt het aantal werknemers dat te maken krijgt met hitte op het werk de komende jaren flink. Dat vraagt om beleid om de...

Wetgeving werkgerelateerde onvruchtbaarheid is veranderd

Wetgeving werkgerelateerde onvruchtbaarheid is veranderd

Voor reprotoxische stoffen gelden dezelfde strenge regels als voor kankerverwekkende (carcinogene) en DNA-beïnvloedende (mutagene) stoffen. Op 21 mei...

Deze factoren bepalen hoe goed je tegen werken in de hitte kunt

Deze factoren bepalen hoe goed je tegen werken in de hitte kunt

Dat werken in de hitte problemen kan opleveren, weten we wel. Maar wat is precies 'te warm'? Daar is geen eenduidig antwoord op, want mensen vertonen...

Lexces onderzoekt preventie stoffengerelateerde beroepsziekten voor en met arboprofessionals 

Lexces onderzoekt preventie stoffengerelateerde beroepsziekten voor...

Ziek worden door blootstelling aan schadelijke stoffen op het werk, het komt helaas nog regelmatig voor. Expertisecentrum Lexces zet zich in voor het...

Levens redden? Handen wassen!

Levens redden? Handen wassen!

Het belang van handhygiëne is duidelijk: in de zorg red je er levens mee. Daar laat de WHO geen misverstand over bestaan. Maar ook in andere...

Feeling hot hot hot

Feeling hot hot hot

Eind december las ik: Pittige Doritos-kruiden leiden volgens vakbond tot klachten in Australische fabriek. Interessant!

28 april is het weer Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

28 april is het weer Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het...

Zondag 28 april 2024 is het weer de jaarlijkse Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Deze internationale dag is bedoeld om aandacht te...

Wereldboekendag! Arboboeken in de spotlight

Wereldboekendag! Arboboeken in de spotlight

Wereldboekendag is een internationale, door UNESCO vastgestelde dag. Een goed moment om wat mooie titels met een arbolinkje in de spotlight te...