Alles over bedrijfsarts

Werkstress en burn-out, dit is de rol van de bedrijfsarts

Werkstress en burn-out, dit is de rol van de bedrijfsarts

Stress door werk kan leiden tot burn-out. Over de definitie van burn-out is discussie. Maar niet over dat behandeling helpt om het lijden te...

PA en VS inzetten in de arbozorg? Dit vinden arboprofessionals

PA en VS inzetten in de arbozorg? Dit vinden arboprofessionals

Met het groeiende tekort aan bedrijfsartsen zal er in de nabije toekomst iets moeten veranderen in de organisatie van de arbozorg. Is de inzet van...

De geldende regels bij ziekteverzuim(beleid)

De geldende regels bij ziekteverzuim(beleid)

Een werkgever is verplicht om een ziekteverzuimbeleid te voeren. Het organiseren van goede begeleiding en re-integratie van uitgevallen (verzuimende)...

Waarom heb je een arbodienst nodig?

Waarom heb je een arbodienst nodig?

De arbodienst ondersteunt bij arbeidsomstandighedenbeleid en het verzuimbeleid. De werkgever kan een aantal taken aan de arbodienst uitbesteden....

De rol van de bedrijfsarts bij ziekteverzuim

De rol van de bedrijfsarts bij ziekteverzuim

De bedrijfsarts heeft een belangrijke rol in het verzuimbeleid. Iedere werkgever moet een basiscontract sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts.

De werkgever is geen dokter. De bedrijfsarts wel!

De werkgever is geen dokter. De bedrijfsarts wel!

Wie bepaalt of een werknemer daadwerkelijk ziek is? Soms denkt een werkgever dat hij ook de bedrijfsarts is. Dat hij na een ziekmelding in een...

Handige checklist voor het basiscontract

Handige checklist voor het basiscontract

Er gelden wettelijke vereisten voor het basiscontract dat een werkgever sluit met een arbodienstverlener, zoals een arbodienst of bedrijfsarts. Aan...

Deze werkgever stelt de arbodienst aansprakelijk voor slecht werk bij verzuimbegeleiding

Deze werkgever stelt de arbodienst aansprakelijk voor slecht werk bij...

Een werkgever die een (gecertificeerde) arbodienst of een bedrijfsarts heeft ingeschakeld voor verzuimbegeleiding, mag er vanuit gaan dat het met de...

Werkgever, volg niet klakkeloos het oordeel en advies van de bedrijfsarts

Werkgever, volg niet klakkeloos het oordeel en advies van de...

Je schakelt als werkgever een bedrijfsarts in om een zieke werknemer te begeleiden en volgt het advies van de bedrijfsarts nauwgezet op. Maar tegen...

Stappenplan bij ziekteverzuim

Stappenplan bij ziekteverzuim

Meldt een werknemer zich ziek? In het stappenplan bij ziekteverzuim zie je welke stappen de werkgever daarna moet nemen.