In één klik wijzer: whitepaper Thuiswerken & arbo

Thuiswerken, plotseling bleek het te kunnen. Ook in organisaties die voor de coronacrisis nog veel beren op de weg zagen. Sterker nog, veel werkgevers zijn van plan ook na de coronacrisis meer ruimte te bieden aan thuiswerken. Daarom: een whitepaper over allerlei belangrijke zaken rondom thuiswerken.

In één klik wijzer: whitepaper Thuiswerken & arbo

Daarom is het zaak om nu goed naar het thuiswerkbeleid te kijken. Want aan werken thuis zitten voor- en nadelen. U vindt in deze whitepaper Thuiswerken & arbo een aantal belangrijke zaken rondom thuiswerken op een rij.

Wat staat er in de wetgeving over thuiswerken?

Zoals wetgeving. Wat staat er in de wetgeving over thuiswerken? Wij hebben relevante aspecten uit de wetgeving voor u op een rij gezet. Het Burgerlijk Wetboek, het Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbowet, de Wet flexibel werken en de Wet op de ondernemingsraden passeren de revue. Ook de thuiswerkovereenkomst en de werkkostenregeling komen aan bod. En vergeet niet dat een thuiswerkregeling op verschillende punten raakt aan het instemmingsrecht of adviesrecht van de OR.

En wat moet u verder nog weten over thuiswerk?

Naast wetgeving zijn er nog veel andere belangrijke aspecten die een rol spelen bij thuiswerken. Zoals: wie kan er thuiswerken en voor welke taken? Hoe zit het met de bereikbaarheid van de thuiswerker? Daarover zijn goede afspraken nodig.

En dan nog zoiets: privacy en controle van thuiswerkers. De privacy van werknemers is een groot goed. Wat mag wel, wat niet om toch grip op de zaak te houden? Daar komt dan meteen het onderwerp leidinggeven aan thuiswerken om de hoek kijken. Hoe zit het trouwens met de cyberveiligheid achter de voordeur van uw medewerkers? Belangrijk genoeg om ook hierover duidelijke afspraken te maken.

En last, maar beslist niet least: hoe zitten uw medewerkers erbij tijdens hun werk thuis? Wat zijn de arboregels voor de thuiswerkplek? Wat zijn uw verantwoordelijkheden als werkgever?

Dus: downloaden die whitepaper Thuiswerken & arbo

U ziet het, reden genoeg om de Arbo>> whitepaper Thuiswerken & arbo even te downloaden. Gratis uiteraard, zoals u van ons gewend bent. Dan heeft u in één klap veel informatie over thuiswerken overzichtelijk bij elkaar. Veel leesplezier!

> DOWNLOAD de whitepaper Thuiswerken & arbo

Zorgplicht geschonden of kletsverhaal van werknemer?

Zorgplicht geschonden of kletsverhaal van werknemer?

Kan een beknelling een huis-, tuin- en keukenongeval zijn, dat weinig of niets met het werk te maken heeft?

Metselaar valt in put op linke werklocatie 

Metselaar valt in put op linke werklocatie

Een metselaar valt tijdens zijn werkzaamheden in een put en breekt zijn voet. Niet alleen is de put nogal diep, de vloer is bovendien van beton en er...

Medische machtiging na einde wachttijd; mag looninhouding nog?

Medische machtiging na einde wachttijd; mag looninhouding nog?

Als een zieke medewerker onder behandeling is van een specialist, vraagt de bedrijfsarts regelmatig medische informatie op. De werknemer dient...

Straf voor bedrijf, leidinggevende of allebei na ongeval?

Straf voor bedrijf, leidinggevende of allebei na ongeval?

'Taakstraffen opgelegd aan directeur van asbestsaneringsbedrijf na twee arbeidsongevallen'. Dat is de kop van een nieuwsbericht op de website van het...

Werkweigering of arbeidsongeschiktheid?

Werkweigering of arbeidsongeschiktheid?

Is 'werkweigering' een geldige reden voor ontslag op staande voet? Dat hangt af van de omstandigheden, zo illustreert deze rechtszaak.

Duurzaamheid niet langer vrijblijvend. Zo maak je jouw bedrijf CSRD-proof

Duurzaamheid niet langer vrijblijvend. Zo maak je jouw bedrijf...

Vanaf 2024 zijn grote bedrijven als gevolg van de voorgestelde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht te rapporteren over de...

Hybride werken en spitsheffing gaan niet samen

Hybride werken en spitsheffing gaan niet samen

Koolmees, president-directeur van de NS, wil dat er vanaf 2026 een spitsheffing komt op treinkaartjes op drukke trajecten. Daarmee hoopt Koolmees...

Ontbreken verblijfsvergunning: einde arbeidsovereenkomst?

Ontbreken verblijfsvergunning: einde arbeidsovereenkomst?

Mag een werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden als de werknemer niet meer beschikt over een geldige verblijfsvergunning?