Coronaproof werk, daar gaat het de Inspectie om

Het jaarplan 2021 van de Inspectie SZW is gepubliceerd. Natuurlijk, ook de inspecties van de 'klassieke risico's' als blootstelling aan gevaarlijke stoffen komen daarin aan bod. Maar vooral de coronacrisis drukt een zware stempel op het jaarplan. Coronaproof werk is een duidelijk aandachtspunt van de Inspectie in 2021. Daarbij staat de RI&E centraal.

Coronaproof werk, daar gaat het de Inspectie om

In het jaarplan 2021 beschrijft de Inspectie SZW hoe zij het komende jaar resultaten wil bereiken. Na de tussentijdse evaluatie in 2020 van het Meerjarenplan 2019–2022 is de verdeling van inspectiemiddelen al opnieuw bekeken. Maar inmiddels heeft de coronacrisis in Nederland grote impact op het werk. Daarom moet de Inspectie haar aanpak en activiteiten aanpassen. Bijzondere focus komt daarbij te liggen op coronaproof werk.

Coronaproof werkplek? Zo maakt u een coronaprotocol

Bijzondere focus op coronaproof werk in jaarplan 2021

Als gevolg daarvan zal de Inspectie dus bijzondere aandacht besteden aan het risico dat het coronavirus vormt voor werkenden. Het virus heeft tenslotte grote impact op de samenleving. En daarmee ook op de werkvloer. Daarom staat voor bedrijven de inventarisatie van dit risico in de RI&E centraal. Daarnaast moeten werkgevers aangeven op welke manier zij het coronarisico het hoofd gaan bieden. In hun plan van aanpak moeten zij dan ook aangeven hoe zij coronaproof werk willen vormgeven.

> LEES OOK: Coronaproof blijven werken, zo lukt het

Dat vraagt soms om vernieuwende oplossingen. Met name in sectoren en beroepen waar anderhalve meter afstand houden geen haalbare kaart is. De ogen van de Inspectie richten zich in 2021 in het bijzonder op een actieve aanpak van coronaproof werk door bedrijven. En dan vooral in die sectoren waar de bedrijfsvoering dat lastig maakt.

Niet veel veranderd aan arbeidsrisico's door jaren heen

Risico’s op de arbeidsmarkt veranderen niet sterk van jaar tot jaar. Dat blijkt uit de inspectiebrede risicoanalyse en de omgevingsanalyse van de Inspectie. Het grootste deel van alle beroepsziekten in Nederland betreft aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Zo’n 1,3 miljoen werknemers kampen daarmee. Het aantal werknemers met burn-outklachten is opnieuw gestegen. Het aantal meldingen van ernstige arbeidsongevallen steeg tot en met 2019 jaarlijks. In 2020 ging dit opvallend genoeg omlaag.  Vermoedelijk ligt dit aan het effect van corona op de arbeidsmarkt.

> LEES OOK: Dit zijn ze: de meest gemelde beroepsziekten

De Inspectie zet in 2021 opnieuw in op naleving van de kernverplichtingen uit de Arbowet. Daarbij gaat het om zaken als de RI&E, het plan van aanpak en het basiscontract. Via voorlichting en actieve inspecties blijft de Inspectie SZW op het belang hiervan hameren. Zij richt zich daarbij vooral op werkgevers in specifieke subsectoren.

> TIP: CORONAPROOF in 2 uur? Volg het webinar ‘Uw bedrijf coronaproof in 6 stappen

Uw bedrijf coronaproof in zes stappen

Zorgplicht geschonden of kletsverhaal van werknemer?

Zorgplicht geschonden of kletsverhaal van werknemer?

Kan een beknelling een huis-, tuin- en keukenongeval zijn, dat weinig of niets met het werk te maken heeft?

Metselaar valt in put op linke werklocatie 

Metselaar valt in put op linke werklocatie

Een metselaar valt tijdens zijn werkzaamheden in een put en breekt zijn voet. Niet alleen is de put nogal diep, de vloer is bovendien van beton en er...

Medische machtiging na einde wachttijd; mag looninhouding nog?

Medische machtiging na einde wachttijd; mag looninhouding nog?

Als een zieke medewerker onder behandeling is van een specialist, vraagt de bedrijfsarts regelmatig medische informatie op. De werknemer dient...

Straf voor bedrijf, leidinggevende of allebei na ongeval?

Straf voor bedrijf, leidinggevende of allebei na ongeval?

'Taakstraffen opgelegd aan directeur van asbestsaneringsbedrijf na twee arbeidsongevallen'. Dat is de kop van een nieuwsbericht op de website van het...

Werkweigering of arbeidsongeschiktheid?

Werkweigering of arbeidsongeschiktheid?

Is 'werkweigering' een geldige reden voor ontslag op staande voet? Dat hangt af van de omstandigheden, zo illustreert deze rechtszaak.

Duurzaamheid niet langer vrijblijvend. Zo maak je jouw bedrijf CSRD-proof

Duurzaamheid niet langer vrijblijvend. Zo maak je jouw bedrijf...

Vanaf 2024 zijn grote bedrijven als gevolg van de voorgestelde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht te rapporteren over de...

Hybride werken en spitsheffing gaan niet samen

Hybride werken en spitsheffing gaan niet samen

Koolmees, president-directeur van de NS, wil dat er vanaf 2026 een spitsheffing komt op treinkaartjes op drukke trajecten. Daarmee hoopt Koolmees...

Ontbreken verblijfsvergunning: einde arbeidsovereenkomst?

Ontbreken verblijfsvergunning: einde arbeidsovereenkomst?

Mag een werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden als de werknemer niet meer beschikt over een geldige verblijfsvergunning?