Coronaproof werk, daar gaat het de Inspectie om

Het jaarplan 2021 van de Inspectie SZW is gepubliceerd. Natuurlijk, ook de inspecties van de 'klassieke risico's' als blootstelling aan gevaarlijke stoffen komen daarin aan bod. Maar vooral de coronacrisis drukt een zware stempel op het jaarplan. Coronaproof werk is een duidelijk aandachtspunt van de Inspectie in 2021. Daarbij staat de RI&E centraal.

Coronaproof werk, daar gaat het de Inspectie om

In het jaarplan 2021 beschrijft de Inspectie SZW hoe zij het komende jaar resultaten wil bereiken. Na de tussentijdse evaluatie in 2020 van het Meerjarenplan 2019–2022 is de verdeling van inspectiemiddelen al opnieuw bekeken. Maar inmiddels heeft de coronacrisis in Nederland grote impact op het werk. Daarom moet de Inspectie haar aanpak en activiteiten aanpassen. Bijzondere focus komt daarbij te liggen op coronaproof werk.

> Coronaproof werkplek? Zo maakt u een coronaprotocol

Bijzondere focus op coronaproof werk in jaarplan 2021

Als gevolg daarvan zal de Inspectie dus bijzondere aandacht besteden aan het risico dat het coronavirus vormt voor werkenden. Het virus heeft tenslotte grote impact op de samenleving. En daarmee ook op de werkvloer. Daarom staat voor bedrijven de inventarisatie van dit risico in de RI&E centraal. Daarnaast moeten werkgevers aangeven op welke manier zij het coronarisico het hoofd gaan bieden. In hun plan van aanpak moeten zij dan ook aangeven hoe zij coronaproof werk willen vormgeven.

> LEES OOK: Coronaproof blijven werken, zo lukt het

Dat vraagt soms om vernieuwende oplossingen. Met name in sectoren en beroepen waar anderhalve meter afstand houden geen haalbare kaart is. De ogen van de Inspectie richten zich in 2021 in het bijzonder op een actieve aanpak van coronaproof werk door bedrijven. En dan vooral in die sectoren waar de bedrijfsvoering dat lastig maakt.

Niet veel veranderd aan arbeidsrisico's door jaren heen

Risico’s op de arbeidsmarkt veranderen niet sterk van jaar tot jaar. Dat blijkt uit de inspectiebrede risicoanalyse en de omgevingsanalyse van de Inspectie. Het grootste deel van alle beroepsziekten in Nederland betreft aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Zo’n 1,3 miljoen werknemers kampen daarmee. Het aantal werknemers met burn-outklachten is opnieuw gestegen. Het aantal meldingen van ernstige arbeidsongevallen steeg tot en met 2019 jaarlijks. In 2020 ging dit opvallend genoeg omlaag. Vermoedelijk ligt dit aan het effect van corona op de arbeidsmarkt.

> LEES OOK: Dit zijn ze: de meest gemelde beroepsziekten

De Inspectie zet in 2021 opnieuw in op naleving van de kernverplichtingen uit de Arbowet. Daarbij gaat het om zaken als de RI&E, het plan van aanpak en het basiscontract. Via voorlichting en actieve inspecties blijft de Inspectie SZW op het belang hiervan hameren. Zij richt zich daarbij vooral op werkgevers in specifieke subsectoren.

> TIP: CORONAPROOF in 2 uur? Volg het webinar ‘Uw bedrijf coronaproof in 6 stappen

Uw bedrijf coronaproof in zes stappen