Vakblad Arbo nummer 3 verschenen

Vakblad Arbo nummer 3 van dit jaar is verschenen. Dit nummer heeft als thema vitaliteit. Maar dit meinummer bevat nog heel veel andere interessante onderwerpen.

Vakblad Arbo nummer 3 verschenen

In deze editie van Vakblad Arbo volop aandacht voor vitaliteit. Ruim een miljoen landgenoten heeft stressklachten. Dat is niet gering. Of overdrijven we de zaak? Maken we met z'n allen het probleem groter dan het is? Wilmar Schaufeli en Jan Jaap Verolme geven in dit nummer aan dat we werknemers met een burn-out niet moeten verwarren met mensen met 'enkel' spanningsklachten.

Herstel van werkinspanning is een belangrijke factor bij het tegengaan van werkstress, stellen Sandra Roodenburg en Hélène Plaggenborg in dit nummer. Als dat een probleem blijkt, moet de werkgever samen met de werknemers onderzoeken hoe dat komt en maatregelen treffen. Als arboprofessional kun je leidinggevenden en medewerkers hierin meenemen.

Dit zijn de artikelen over vitaliteit in Vakblad Arbo nummer 3

>>De burn-out bubbel

Burn-out wordt een inflatoir containerbegrip. Onderscheid tussen spanning, overspanning en burn-out vervaagt. Hoog tijd voor heldere definities.

>> Herstellen van het werk

Wie structureel voldoende herstelt van werkinspanning,
kan werkstress voorkomen. Als arboprofessional kun je leidinggevenden en medewerkers hierin meenemen.

>> Werken met psychische klachten

Veel leidinggevenden hebben te maken met werknemers met psychische klachten. Best ingewikkeld om
hierbij te ondersteunen. Nu is er een handreiking voor.

Meer interessante artikelen in Arbo nummer 3

>> Iris van Wanrooij is SDG Pioneer 2022

Wie zet zich in Nederland het meest in voor de Sustainable Development Goals (SDG’s)? Het is Iris van Wanrooij van EMMA Safety Footwear.

>> Hartenkreet GGD'ers richting arbomensen

Twee GGD-adviseurs slaken een hartenkreet in de hoop op meer contact met arbomensen. Samen, zo denken ze, kunnen we meer ongevallen voorkomen.

>> Photovoice: focus op risico's

Met de photovoice-methode wandelen medewerkers zelf met een camera door het bedrijf om risico’s en gevaren vast te leggen en aan te kaarten.

>> Criteria voor toetsing RI&E

Recent zijn criteria geformuleerd voor het toetsen van de RI&E. En dus ook voor het opstellen ervan. Daarmee kunnen organisaties een grote stap maken.