Er is weer STAP-budget voor arbo en duurzame inzetbaarheid 

Het STAP-budget was na 1 maart van dit jaar al snel op. Maar de volgende aanvraagperiode start op donderdag 1 september aanstaande om 10.00 uur. Met de subsidieregeling STAP kunnen werknemers tot 1.000 euro subsidie aanvragen voor een opleiding. Ook voor arbo- en veiligheidsopleidingen. Wie het eerst komt die het eerst maalt.

Er is weer STAP-budget voor arbo en duurzame inzetbaarheid 

In diverse cao's staan afspraken over scholing. Maar werknemers moeten hier ook gebruik van maken. Een leven lang ontwikkelen wordt steeds belangrijker. Leren stopt niet na het afronden van één opleiding, maar is continu nodig om inzetbaar te zijn en blijven op de arbeidsmarkt.  

Waarom blijven leren? 

Werk verandert snel. Steeds meer werk is digitaal. Hierdoor komen er nieuwe banen bij, terwijl andere banen verdwijnen. Ook door de coronacrisis verdwijnen er banen. Terwijl er in de zorg, techniek en het onderwijs juist veel vacatures zijn. Ook voor werknemers die een zwaar beroep hebben, bijvoorbeeld in de bouw, kan omscholing helpen om van baan te wisselen. Zo kunnen zij op een gezonde manier de AOW-leeftijd bereiken. 

Niet iedereen volgt een opleiding 

In de meeste cao’s zijn afspraken gemaakt in het kader van duurzame inzetbaarheid. Daarin staat bijvoorbeeld dat werkgevers hun medewerkers mogelijkheden moeten bieden voor scholing en ontwikkeling. 

Maar het is niet vanzelfsprekend dat medewerkers hier optimaal gebruik van maken. De monitor leercultuur van de SER en TNO laat zien dat ongeveer de helft van de werknemers een opleiding of cursus heeft gevolgd in de afgelopen 2 jaar. De lichte afname in 2020 heeft mogelijk te maken met de impact van de COVID-19 pandemie en aanpalende maatregelen. De komende jaren zal moeten blijken of het aandeel werknemers dat een opleiding of cursus heeft gevolgd zich weer hersteld of dat er een dalende trend is ingezet. 

Gelukkig is per 1 augustus 2022 de EU-richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht. Alle kosten voor de verplichte scholing komen voor rekening van de werkgever. Daarbij geldt de opleidingstijd als arbeidstijd en de scholing moet waar mogelijk tijdens werkuren plaatsvinden.

De overheid wil nog meer stimuleren dat mensen zich tijdens hun werkende leven blijven ontwikkelen. Zodat ze hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken. Met het STAP-budget kunnen mensen zelf kiezen welke opleiding of cursus ze gaan volgen. 

Bij het begin van de subsidieregeling in maart 2022 bestond het STAP-opleidingenregister uit zo’n 20.000 cursussen of opleidingen. Nu zijn dat er ongeveer 100.000. Sinds de start van de STAP-subsidieregeling zijn meer dan 600 opleidingen uit het register verwijderd. Meestal omdat ze weinig tot geen relatie hebben met de arbeidsmarkt. Ook zijn er subsidiabele activiteiten toegevoegd aan het register. Er lopen diverse onderzoeken naar misbruik van de regeling.

Makkelijker een leven lang ontwikkelen

Jezelf als werknemer ontwikkelen is dus laagdrempeliger. Met de subsidieregeling STAP-budget kunnen werknemers tot 1.000 euro subsidie aanvragen voor een opleiding, training of cursus.  

De subsidieregeling is beschikbaar voor wie ouder is dan 18 jaar en een band met de Nederlandse arbeidsmarkt heeft. Tot 2025 is er 200 miljoen euro beschikbaar, voor ongeveer 200.000 tot 300.000 mensen. Vanaf 2025 is er structureel budget. Dit wordt verdeeld over 5 tijdvakken van elk 2 maanden. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. 

STAP-budget aanvragen 

Vanaf 1 september 2022 om 10.00 uur kunnen werknemers en werkzoekenden het STAP-budget aanvragen via Stapuwv.nl. Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Zo moet de persoon die de opleiding volgt bijvoorbeeld 18 jaar of ouder zijn en nog geen AOW ontvangen. Ook moet de training, cursus of opleiding in het STAP-scholingsregister staan. Niet alle opleidingen komen in dat scholingsregister. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. UWV beheert de aanvragen en voert deze uit.  

STAP vervangt fiscale aftrek scholingskosten 

Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling. Tot 1 januari 2022 was het voor werkenden en werkzoekenden mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Vanaf 1 januari zijn deze kosten niet meer aftrekbaar. De overheid wil dat werknemers met het STAP-budget zelf kunnen kiezen voor een opleiding of cursus.  

De praktijk van STAP

Het STAP-budget is dus vanaf 1 september 2022 weer beschikbaar. Er is nog geen einddatum vastgesteld maar de regeling is in elk geval tot eind 2022 van kracht. Z0als gezegd wordt het geld verdeeld over 5 tijdvakken van elk 2 maanden. In elk tijdvak geldt dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Als het STAP-budget in een bepaalde periode op is, dan zijn er in de volgende periode nieuwe kansen.  

Na aanvraag van het STAP-budget kan iemand op z’n vroegst vier weken na de aanvraag beginnen, en uiterlijk 3 maanden na sluiting van het aanvraagtijdvak. Dus als iemand subsidie aanvraagt op 3 april dan valt dat in het tijdvak 1 maart – 30 april. Starten met de opleiding kan dan tussen 1 mei (4 weken na aanvraag) en 31 juli (3 maanden na sluiting aanvraagtijdvak, in dit geval is dat 30 april). 

Het STAP-budget wordt direct overgemaakt aan de opleider voordat de cursist begint. Als hij de opleiding niet afmaakt, dan moet hij de subsidie terugbetalen. Na afloop controleert het UWV of aan de voorwaarden is voldaan. Hiervoor stuurt de opleider een bewijs van deelname of certificaat naar het UWV.

Bron: Rijksoverheid.nl

6 regels om misverstanden met collega's te voorkomen

6 regels om misverstanden met collega's te voorkomen

Ga er niet zomaar van uit dat je weet wat een collega ergens van vindt. Om misverstanden en conflicten te voorkomen, houd je je aan zes regels die...

Verschillende muntjes

Verschillende muntjes

'Hallo!' De man achter het stuur lachte mij via de achteruitkijkspiegel vriendelijk toe. Hij begroette me alsof ik gezellig op bezoek kwam. Met één...

Vakblad Arbo nummer 3 (2023) verschenen (thema Opleiden)

Vakblad Arbo nummer 3 (2023) verschenen (thema Opleiden)

Het derde magazine van 2023 van Vakblad Arbo is uit! Deze editie heeft als thema Opleiden. Maar dit juni-nummer bevat ook nog heel veel andere...

Een verbluffend eenvoudig en krachtig wapen: de waarom-vraag

Een verbluffend eenvoudig en krachtig wapen: de waarom-vraag

Meestal houden we ons stilzwijgend aan bepaalde regels en richtlijnen. Totdat we ze overtreden. Bijvoorbeeld door te vragen wat iemand bedoelt als...

Vakblad Arbo nummer 2 (2023) verschenen

Vakblad Arbo nummer 2 (2023) verschenen

Vakblad Arbo nummer 2 van 2023 is verschenen. In dit nummer lees je veel over de beheersing van de risico's rond gevaarlijke stoffen. Preventie is...

Studio Gehoord over het verhogen van werkplezier in het ziekenhuis

Studio Gehoord over het verhogen van werkplezier in het ziekenhuis

De dokter moet zijn rol binnen het behandelproces minder belangrijk gaan vinden en vaker luisteren naar de verpleegkundigen. Interview met Heleen...

Studio Gehoord over psychologische veiligheid binnen het onderwijs

Studio Gehoord over psychologische veiligheid binnen het onderwijs

Als medewerker leren omgaan met ongemak en weerstand in de dialoog over diversiteit en inclusie is essentieel voor het laten ontstaan van een veilig...

Studio Gehoord: zo stimuleer je een lerende organisatie

Studio Gehoord: zo stimuleer je een lerende organisatie

Vanuit een positieve benadering stimuleer je een lerende organisatie. Tweede interview met Leen Paape.