Alles over checklist

Checklist meldregeling misstanden

Checklist meldregeling misstanden

Iedere organisatie met 50 of meer werknemers moet een interne meldregeling hebben. Daarin staat onder andere de procedure voor het melden van (een...

Checklist Veilig huisbezoek

Checklist Veilig huisbezoek

Bij bezoeken aan huis kunnen risicofactoren spelen. Schat ze goed in met deze checklist Veilig huisbezoek en neem de juiste maatregelen.

Checklist beleid duurzame inzetbaarheid

Checklist beleid duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid heeft met allerlei verschillende factoren te maken. Om werknemers duurzaam inzetbaar te houden, kun je dus ook op...

Checklists keuze arbodienst

Checklists keuze arbodienst

Een arbodienst adviseert en ondersteunt op het gebied van gezondheid en veiligheid. De keuze voor de juiste arbodienst is een belangrijk onderdeel...

Checklist: voorlichting en onderricht gevaarlijke stoffen

Checklist: voorlichting en onderricht gevaarlijke stoffen

Werken met gevaarlijke stoffen brengt voor medewerkers aanzienlijke risico's met zich mee. Daarom moeten zij weten hoe zij veilig en gezond met...

Checklist agressie in fysieke ruimtes

Checklist agressie in fysieke ruimtes

Een veilige fysieke omgeving verkleint de kans op agressie en geweld. Deze checklist besteedt aandacht aan verschillende aspecten om geweld en...

Checklist machine RI&E

Checklist machine RI&E

Via de Checklist machine RI&E ga je gemakkelijk na in hoeverre risico's op het gebied van machineveiligheid bedreigend zijn voor de organisatie, de...

Checklist machineveiligheid

Checklist machineveiligheid

Zijn er binnen jouw bedrijf machines aanwezig? Vul dan deze checklist in. Zo krijg je een eerste inzicht in de risico's die zich kunnen voordoen.