<p>Een opvallend resultaat van het experiment was dat huis- en bedrijfsartsen gaandeweg de samenwerking anders naar elkaar zijn gaan kijken en van...

<p>Het bovenstaande laat zien dat er in het hele proces van het bereiden en toedienen van cytostatica een aantal controlemomenten zijn ingebouwd:</p>

<p>De meeste foto’s zijn zakelijke registraties van arbeiders aan een machine, jonge meisjes in fabriekshallen en thuiswerkers. Een deel van de...

<p>Herman Spanjaard is twintig jaar bedrijfsarts, waarvan inmiddels twaalf jaar zelfstandig. Hij begrijpt dat zijn collega Loo de witte jas aan de...

<p>Ondanks deze cijfers is het bedrijfstakverslag 2007 van de brancheorganisatie Arbouw toch positief over de veiligheid in de bouw. Anders dan TNO...

<p>In toenemende mate gaan onderhoudsbedrijven van gebouwen echter zelf na of onderhoudstechnici een veilige werkplek hebben en of zij de werkplek...

<p>Als psycholoog train ik sinds 1990 leidinggevenden in de bouw om met stressfactoren om te gaan. In totaal heb ik zo’n 500 leidinggevenden –...

<p>Over het incident dat is voorgevallen, is de rechter van oordeel dat de klap ongepast en laakbaar is. Maar uit niets blijkt enige seksuele lading...

<p>De technische dienst (TD) en de afdeling automatisering voeren op de dag van het ongeval wijzingen door in de automatische dosering van de...