<p>Een arbocatalogus voor de bouw is er nog niet. We moeten het daarom nog doen met arboconvenanten, zoals bijvoorbeeld voor de afbouw en onderhoud....

<p>Naast de invoering van VCA Petrochemie zijn ook de reeds bestaande certificeringschema’s ( VCA* en VCA**) ingrijpend veranderd. Er zijn eisen...

<p>Organisaties die een visie uitdragen over de toekomst, stimuleren werknemers tot verandering. Maar niet voor iedere werknemer werkt dezelfde...

<p>Waarom komen niet alle gevallen van beroepsziekten in de Nationale Beroepsziekte Registratie terecht? Dit komt door: niet melden, niet zien of...

<p>De FNV vroeg bij minister Donner om opheldering. In de oude Arbowet stond immers dat elke werknemer recht had op inzage: ‘De werkgever zorgt...

<p>De kantonrechter kan niet direct tot een oordeel over de aansprakelijkheid van werkgever komen. Eerst moet de werkneemster uitgebreid aangeven...

<p>Hoewel er door het Europese uitstel geen druk bestaat om specifiek arbobeleid te ontwikkelen over elektromagnetische velden, getuigt het van...

<p>De deelnemers aan de BRAVO Lifestyle Check scoren beter op de onderzochte leefstijlfactoren. Al de gemeten leefstijlfactoren worden door de...

<p>Het project Bewegen in Bedrijf werd als pilot uitgevoerd bij een afdeling van Achmea Vitale met vijftien medewerkers. Het initiatief kwam van TNO,...

<p>Deze website is gelanceerd om informatie te geven over alle wijzigingen in de Arbowet. er is ook een uitgebreide rubriek over het opstellen van...