3 x werken aan weerbaarheid in de zorg

Werken aan weerbaarheid in de zorg? Aan minder werkdruk, duurzaam inzetbaar zijn, veilig werken, werkplezier? Daarvoor zijn drie belangrijke instrumenten beschikbaar, speciaal voor de zorgbranche. Lees hier over hun specifieke kenmerken.

3 x werken aan weerbaarheid in de zorg

Want werken aan weerbaarheid betekent werken aan een goede RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). En dat is in de zorgsector geen overbodige luxe met de huidige werkbelasting.

De belangrijkste RI&E-instrumenten voor de zorg zijn ZorgRie, Pythia en Risico-monitor. ZorgRie is toepasbaar voor zorginstellingen binnen de branches GGZ, GHZ, THZ, V&V en ZKH. Pythia is vooral geschikt voor verpleeg-, verzorg- en thuiszorgorganisaties. En Jeugdzorg- en WMD-instellingen kunnen prime de Risico-monitor gebruiken.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

ZorgRie, weerbaarheid voor zorginstellingen

De ZorgRie is een erkend branche-RI&E-instrument voor zorginstellingen in de GGZ, GHZ, THZ, V&V en ZKH. Wanneer een zorgorganisatie dit RI&E-instrument gebruikt, vloeit daar automatisch een plan van aanpak uit voort. Tien beheerders, afkomstig uit de vijf deelnemende branches, beheren de vragenlijsten in de centrale database. Aan iedere vraag zijn maatregelen gekoppeld. De vragenlijsten zijn online beschikbaar via een beveiligde verbinding. Daardoor kan de zorgorganisatie zelf of een externe partij de RI&E invullen. Daarbij geldt voor instellingen met meer dan 25 medewerkers dat een erkende arbodeskundige de RI&E moet toetsen. De vijf grootste brancheorganisaties in de zorg zijn eigenaar van de ZorgRie. Terwijl KMO Solutions de applicatie beheert en verzorgt. (Bronnen: Zorgrie.nl, rie.nl)

> LEES OOK: Zo motiveert u medewerkers voor een vragenlijst

> TIP: Meer weten over de Pythia-RI&E? Pim Südmeier vertelt erover op het congres Arbo in de zorg

Pythia voor verpleeg-, verzorg-, en thuiszorgorganisaties

Pythia van organisatie Triaspect is ook een erkend RI&E-instrument. Het is geschikt voor verpleeg-, verzorg-, en thuiszorgorganisaties. Een zorgorganisatie kan hierin zowel de RI&E invullen als incidenten met medewerkers melden. Pythia is een digitale audit en RI&E, waarmee (zelfsturende) teams hun eigen risico’s kunnen inventariseren en evalueren. Zij vertalen daarbij de belangrijkste knelpunten in een eigen plan van aanpak voor gezond werk.

Dit RI&E-instrument is ontstaan in nauwe samenwerking met zorgmedewerkers, behandelaars en specialisten. En het fijne is: het is eenvoudig en gebruiksvriendelijk. De verantwoordelijke medewerker kan daardoor snel inspelen op risico’s van cliënten en medewerkers in hun specifieke woon- en werkomgeving. (Bronnen: Triaspect, rie.nl)

Risico-monitor voor Jeugdzorg- en WMD-instellingen

De Risico-monitor is geschikt voor zorginstellingen die onder de cao van Jeugdzorg, WMD of kinderopvang vallen. Dit RI&E-instrument is erkend voor de toetsingsvrijstelling. Dit houdt in dat bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, de RI&E niet hoeven te laten toetsen. Voor deze branche is ook een door de Inspectie SZW goedgekeurde Arbocatalogus beschikbaar. (Bronnen: rie.nl, FCB, Risico-monitor)

Bron: zorginstellingen.nl

> TIP: Congres Arbo in de zorg: kennis bundelen en ervaringen delen over (over)belasting in de zorg

3 x werken aan weerbaarheid in de zorg

Lees meer over