Gedrag en Veiligheid

Gedrag. In de wereld van de veiligheid speelt het een belangrijke rol.

Gedrag en Veiligheid

Want een werkgever kan een poging doen zijn processen veilig in te richten en hij kan de medewerkers voorlichting geven over het vermijden van risico’s. Maar of er uiteindelijk werkelijk veilig wordt gewerkt – dat is afhankelijk van die medewerkers, van hun alledaagse gedrag.

Download de whitepaper