Arbo in de praktijk vernieuwd met dossiers Vaccinatie & testen en Hybride werken

De Kennisbank Arbo in de praktijk is vernieuwd en verrijkt met actuele dossiers over het coronavirus, vaccinatie & testen en hybride werken. U vindt er alle relevante informatie over deze onderwerpen zodat u uw arbobeleid ook in de praktijk daarop kunt aanpassen.

Arbo in de praktijk kent een overzichtelijke indeling op basis van de hoofdthema’s Arbobeleid, Werkplek, Arbeidsmiddelen, Gevaarlijke stoffen, Lichamelijke belasting en Psychosociale belasting. Binnen die thema’s vindt u weer bijbehorende onderwerpen met jurisprudentie, cases en tools. En dan zijn er natuurlijk de genoemde actuele dossiers over het coronavirus, vaccinatie & testen en hybride werken. Daarmee krijgt u snel inzicht in de risico’s en maatregelen die bij een onderwerp horen zodat uw arbobeleid altijd actueel kan zijn. De zoekfunctie helpt daarbij.

Deskundige auteurs en redactie

Vakblad Arbo en arbo-online behoren in de markt voor veilig en gezond werken veruit tot de meest geraadpleegde informatiebronnen. Uw vakkennis blijft met Arbo in de praktijk nog beter op peil dankzij steeds weer nieuwe artikelen, tools en praktijkvoorbeelden. Samengesteld en geschreven door een groot deel van de deskundige auteurs van Vakblad Arbo, en onder leiding van de deskundige redactie.

De basis ligt in de Arboprof en het Arbonormenboek

De basis voor het nieuwe Arbo in de praktijk ligt in de oude kennisbank Arboprof en het Arbo normenboek. Op basis van de informatiebehoeften van gebruikers en experts, is deze nieuwe kennisbank ontwikkeld en voorzien van een betere zoekfunctie. De artikelen zijn volledig geactualiseerd op basis van een nieuw format. Bovendien zijn nieuwe cases en actuele dossiers toegevoegd.

Overzichtelijke hoofdindeling

Arbo in de praktijk heeft de volgende hoofdindelingen:

Arbobeleid met uitleg en toepassingen van Toepasselijkheid, Risico’s & plannen, Uitvoering, Controle & evaluatie, Organisatie, Samenwerking, BHV, Ziekte en re-integratie, PBM.

Werkplek met uitleg en toepassingen van: Algemene inrichtingseisen van werkplekken, Voorzieningen in noodsituaties, Klimaat, Verlichting, Geluid, Bijzondere werkplekken.

Arbeidsmiddelen met uitleg en toepassingen van: Algemene eisen aan arbeidsmiddelen, Arbeidsmiddelen met een besturingssysteem, Mobiele arbeidsmiddelen, Arbeidsmiddelen op bouwplaatsen, Specifieke arbeidsmiddelen.

Gevaarlijke stoffen met uitleg en toepassingen van: Algemene eisen aan gevaarlijke stoffen, Asbest, Biologische agentia, Straling, Specifieke gevaarlijke stoffen, Opslag en Vervoer.

Lichamelijke belasting met uitleg en toepassingen van: Algemene eisen aan lichamelijke belasting, Beeldschermwerk, Trillingen, Werken onder overdruk en Specifieke werkzaamheden & beroepen.

Psychosociale belasting met uitleg en toepassingen van: Ongewenste omgangsvormen, Discriminatie, Psychische belasting (werkdruk).

arboindepraktijkKennis maakt veilig! Haal de experts in huis en houd uw vakkennis up-to-date. Bekijk de mogelijkheden voor een (proef)abonnement >