"Arbo-kerndeskundigen die we inhuren moeten gecertificeerd zijn"

De inkoper van PBM, arbo-opleidingen en digitale systemen wil tegenwoordig meer. Leveranciers bieden niet meer alleen een product. We vroegen 'inkopers' maar vooral ook adviseurs naar hun eisen en wensen.

"Arbo-kerndeskundigen die we inhuren moeten gecertificeerd zijn"

We vroegen in het kader van ons leveranciersonderzoek Partner of Choice drie arbodeskundigen naar hun ervaringen met inkoop van arbodiensten en producten. In dit eerste deel is Mart van der Steeg aan het woord. Mart is veiligheidskundige en arbeidshygiënist bij VU Amsterdam.

“Wij huren als arbodienst voornamelijk bedrijfsartsen en een A&O-deskundige in. Daar sluiten we langdurige contracten mee af. We hebben meerdere bedrijfsartsen die op vaste tijden en op een vaste interne locatie werken. Omdat bedrijfsartsen lastig te krijgen zijn, hebben we meerdere bedrijfsartsen gecontracteerd.

Mart van der Steeg
Mart van der Steeg: "Het contract moet voldoende ruimte bieden om op maat afspraken te kunnen maken"

Waar werken de deskundigen?

De A&O’er huren we op projectbasis in. Bijvoorbeeld in werkdrukprojecten waarin ook zaken als ongewenst gedrag ter sprake kunnen komen. Dan is het wel handig dat je op locatie kunt zijn. Er kunnen dan emoties vrij komen en het is ook belangrijk dat je de non-verbale communicatie ziet. Het contract moet voldoende ruimte bieden om op maat afspraken te kunnen maken. Ook met een enkele maatschappelijk werker die we inhuren.

Corona heeft er wel voor gezorgd dat we goed kijken dat we voldoende afstand kunnen houden in de spreekkamer, maar de structuur blijft hetzelfde. Bedrijfsartsen werken op gezette tijden op vaste plekken binnen de VU. De A&O’er werkt meer vanuit huis zoals bij het opstellen van een adviesrapport en op locatie als dat nodig is.

Adviseren over PBM

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) kopen we niet zelf in, dat doet de lijnorganisatie. Wij kunnen wel adviseren over het type PBM, bijvoorbeeld veiligheidsschoenen of veiligheidshesjes. De VU heeft anders dan de zware industrie geen grote risico’s dus de eisen zijn ook niet zo zwaar. Voor aanschaf hoef je er niet een hele commissie over te laten buigen.

Maak duidelijk wat er verwacht wordt

Het spreekt vanzelf dat de arbo-kerndeskundigen die we inhuren voor de arbodienstverlening ook gecertificeerd zijn”

Het spreekt bovendien vanzelf dat de arbokerndeskundigen die we inhuren voor de arbodienstverlening ook gecertificeerd zijn als bedrijfsarts of A&O-deskundige. Belangrijkste is wel dat we voor contractering duidelijk maken wat verwacht wordt. En dat de gecontracteerde liefst ervaring heeft binnen een grote complexe organisatie. We voeren periodiek een gesprek met de gecontracteerde medewerkers om de wijze van dienstverlening te evalueren. Ook nemen zij deel aan de interne overlegstructuren.

Tekst | Ton Bennink