Spreek ze aan op (wan)gedrag! 

Inmiddels lijkt de aandacht voor het onderwerp een beetje verstomd omdat we andere zaken aan ons hoofd hebben.

Spreek ze aan op (wan)gedrag! 

Maar in veel bedrijven heeft de stroom berichten over ongewenst gedrag veel stof doen opwaaien. “Hoe zit dat eigenlijk bij ons?”, klinkt het nu vaak. En dat is maar goed ook. Want het is een hardnekkig probleem. En dan heb ik het niet alleen over seksuele intimidatie, maar ook over pesten, agressie en discriminatie.

PSA: we hebben regels en richtlijnen

Natuurlijk hebben we regels en richtlijnen die ongewenst gedrag moeten voorkomen. Zo moeten organisaties een RI&E hebben en een beleid op het gebied van PSA. En kan de verplichte toets van de RI&E op PSA alleen nog maar gedaan worden door een gecertificeerde deskundige op dat gebied. Bovendien, een vertrouwenspersoon is weliswaar tot nu toe niet verplicht, maar als het erop aankomt geven rechters klagers vaak gelijk als een bedrijf geen vertrouwenspersoon heeft.

Helaas heeft niet ieder bedrijf een RI&E en komt de vertrouwenspersoon pas kijken als er al iets is voorgevallen. Als arbofunctionaris weten we maar al te goed dat we de zaken bij de bron moeten aanpakken. Natuurlijk, we kunnen tijdelijke contracten en onduidelijke functieomschrijvingen en competenties zoveel mogelijk beperken. Het helpt ook om medewerkers bewust te maken van de risico's en hen te laten zien wat zij kunnen doen als zij bijvoorbeeld seksuele intimidatie willen aankaarten.

Maar ongewenst gedrag is hardnekkig

Maar zoals gezegd is ongewenst gedrag hardnekkig. Het blijft ook met bronaanpak nog steeds voorkomen. Deskundigen zijn het erover eens dat cultuur de belangrijkste factor is. Dus ook daar moet u als arboprofessional aan werken. Neem ongewenst gedrag voorkomen op in de missie en doelstellingen van de organisatie, zo luidt het advies. En train leidinggevenden in het voorkomen ervan. Dat helpt. Maar toch ... Die leidinggevenden zijn er niet altijd bij: te druk, werken op afstand. Of ze zijn zelf onderdeel van het probleem.

Gelukkig zit er één voordeel aan al die aandacht van de laatste tijd: werknemers weten nu meer dan ooit dat bepaald gedrag niet door de beugel kan. Vergeet dus vooral de groep van de omstanders niet! Spreek hen aan op hun meeloop- en wegkijkgedrag. En vooral: geef zelf het goede voorbeeld door die ene collega direct van repliek te dienen op zijn (wan)gedrag.

Tegenwoordig wil iedere organisatie een aantrekkelijke werkgever zijn. En u voorkomt er misschien een hoop ellende mee. Dus wat let u?

Tekst | Jacqueline Joosten, hoofdredacteur Vakblad Arbo>>

Lees meer blogs van Jacqueline Joosten:

Jacqueline Joosten

Jacqueline Joosten

Hoofdredacteur

Jacqueline volgt sinds jaar en dag alles over veilig en gezond werken. Zij probeert altijd waarde toe te voegen aan berichten en de vertaalslag te maken naar de arboprofessional.