Risico's, het is altijd balanceren en soms accepteren

Risicomanagement. Het is een breed begrip dat we vaak gebruiken. Elke organisatie heeft immers te maken met onzekerheden. Het doel van risicomanagement is om die onzekerheden op een systematische manier in kaart te brengen.

Risico's, het is altijd balanceren en soms accepteren

De volgende stap is dan het afspreken van maatregelen die de kans op die onzekerheden zoveel mogelijk beperken. Want uiteindelijk is het doel dat de organisatie haar doelstellingen haalt. Een systeem voor risicomanagement geeft iedereen houvast en helpt bij het maken van keuzes tussen wat belangrijk is en wat niet. Klaar is Kees!  

Maar tegenwoordig kijken we niet meer zo rechttoe rechtaan naar risico's. Dat kan ook niet, want de wereld om ons heen wordt steeds ingewikkelder. Wie had bijvoorbeeld gedacht dat wij het nu over jodiumpillen zouden hebben?

Er zijn veel methoden om risico's te beteugelen 

Natuurlijk, er zijn veel methoden om risico's te beteugelen. Zo moet de RI&E ons helpen bij het prioriteren van maatregelen om te voorkomen dat werknemers ziek worden of een ongeval krijgen. Maar we weten inmiddels allemaal dat er rond de RI&E nog een hoop te verbeteren valt. De overheid is dan ook bezig met regels om de kwaliteit ervan een duwtje te geven. In meerdere artikelen besteden we al aandacht aan wat er zoal aankomt op dat gebied.   

Lees ook:

Het einde van het klassieke risicomanagement

Maar inmiddels kijken we ook anders naar risicomanagement. Het klassieke risicomanagement dekt lang niet alles meer. Want er ontstaan onverwachte situaties waarop de afgesproken procedures niet van toepassing zijn. Medewerkers moeten ook dan goed kunnen handelen. Daarvoor moeten zij de juiste kennis van risico's hebben, zodat de organisatie veerkrachtiger wordt (resilient), zo legt Linda Bellamy uit. Iets om eens goed te overdenken en mee aan de slag te gaan. 

Maar bepaalde risico’s zullen we moeten accepteren

Tegelijkertijd raken we er ook steeds meer van doordrongen dat niet alle risico’s beheersbaar zijn. Deskundigen als Carsten Busch en Martin van Staveren geven aan dat we bepaalde risico’s moeten accepteren. Anders kunnen we wel aan de gang blijven met registraties en controles. Maar er is toch echt een eind aan nóg meer veiligheid en nóg minder risico’s.  

Lees ook:

We zullen dus moeten leren leven met bepaalde onzekerheden.  Met name de coronapandemie heeft ons dat laten zien. Maar ja, dan moet je je ook voorbereiden op wat er kan gebeuren als er iets fout gaat. En goed bedenken welke keuzes je dan maakt en wat je dan doet. Dat betekent: balanceren en goed overleggen met elkaar.  

Ik wens u hier heel veel succes mee!  

Tekst | Jacqueline Joosten, hoofdredacteur Arbo>>

Jacqueline Joosten

Jacqueline Joosten

Hoofdredacteur

Jacqueline volgt sinds jaar en dag alles over veilig en gezond werken. Zij probeert altijd waarde toe te voegen aan berichten en de vertaalslag te maken naar de arboprofessional.

Checklist RI&E bij kleine organisaties

Checklist RI&E bij kleine organisaties

Ga je aan de slag met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) bij een kleine organisatie? Vul deze checklist in ter voorbereiding.

Een omweg is ook een weg

Een omweg is ook een weg

Waar een wil is, is een weg. En waar geen wil is … daar is een omweg. Van deze wijsheid zouden we meer gebruik moeten maken. Zeker als het gaat om de...

Toetsen van de RIE: arbeidsmiddelen

Toetsen van de RIE: arbeidsmiddelen

Sinds 2022 gelden nieuwe regels voor het toetsen van de RI&E. Wat betekenen die regels in de praktijk? Siep Slager, gecertificeerd...

Arbobeleid: dit zijn de aandachtspunten

Arbobeleid: dit zijn de aandachtspunten

Het arbeidsomstandighedenbeleid of kortweg arbobeleid, wat houdt dat nu eigenlijk precies in? Wie gaan erover? En wat zijn de aandachtspunten bij het...

Ongevalsscenario's: zo pak je onzichtbare risico's goed aan

Ongevalsscenario's: zo pak je onzichtbare risico's goed aan

De veiligheidsprofessional moet alle denkbare ongevalsscenario's in beeld krijgen en passende preventieve maatregelen nemen. Maar veel ongevallen...

Winterse omstandigheden in de RI&E

Winterse omstandigheden in de RI&E

Als werknemers buiten werken, vormen kou, ijs en sneeuw een risico. Wanneer is kou te koud? En wat betekent dat voor de RI&E? In dit artikel passeren...

Goede RI&E bij kleine ondernemers na impuls Arbeidsinspectie

Goede RI&E bij kleine ondernemers na impuls Arbeidsinspectie

Van een ondermaatse naar een goede RI&E. Het lukte 98 procent van de kleine bedrijven in de hoveniersbranche, computerindustrie en...

Goed voornemen voor 2023? Werken aan de basis

Goed voornemen voor 2023? Werken aan de basis

Niet alleen kijken naar oppervlakkige symptomen, maar naar de werkelijke onderliggende risico's op de werkvloer. En die knelpunten vervolgens...