Dit waren de best gelezen artikelen in mei 2023

Ook in de maand mei hadden we weer een mooi aanbod aan artikelen voor jou op Arbo-online gezet. Groot nieuws deze maand was dat iedere werkgever verplicht wordt om een vertrouwenspersoon aan te wijzen.

Dit waren de best gelezen artikelen in mei 2023

Voor het geval je ze gemist hebt, zetten wij de 5 best gelezen artikelen nog even op een rij.

1. Je collega in haar blootje zetten is geen grapje

Wanneer gaat een grapje van de ene werknemer ten koste van de andere werknemer te ver?

> Lees dit artikel

2. Jaarverslag 2022 Arbeidsinspectie, dit staat erin

Het jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie geeft inzicht in de arbeidsmarkt en het werk en de resultaten van de inspectie. Lees hier een korte samenvatting van de inhoud van het jaarverslag 2022.

> Lees dit artikel

3. Explosieve groei langdurig verzuim. Dit kan je eraan doen

Uit onderzoek van HR Navigator blijkt dat momenteel 5,1 % van het personeel langer dan zes weken thuis zit. De verwachting is dat het langdurig verzuim explosief zal toenemen. Wat kan de arbofunctionaris daaraan doen?

> Lees dit artikel

4. Nieuwe wetgeving: ook meldplicht voor uitzendbureaus bij arbeidsongevallen

De internetconsultatie over het wetsvoorstel 'Invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners' is op 20 april 2023 gestart en liep tot en met 25 mei 2023.

> Lees dit artikel

5. Ieder bedrijf een vertrouwenspersoon

De Tweede Kamer nam op 23 mei het wetsvoorstel van Kamerlid Maatoug (Groen Links) aan waarin staat dat iedere werkgever verplicht is om een vertrouwenspersoon aan te wijzen.

>Lees dit artikel