5 best gelezen artikelen in april 2023

Ook in april was Arbo-online weer goed te vinden. We zetten de 5 best gelezen artikelen van de afgelopen maand nog even op een rijtje.

5 best gelezen artikelen in april 2023

Voor het geval je ze gemist hebt, zetten wij de 5 best gelezen artikelen van de maand april nog even op een rij.

1. Nieuwe werkwijze Arbeidsinspectie bij arbeidsongevallen niet zonder risico

De Nederlandse Arbeidsinspectie hanteert een nieuwe werkwijze bij arbeidsongevallen. Werkgevers doen nu zelf onderzoek naar bepaalde meldingsplichtige arbeidsongevallen. Maar dit kan voor de werkgever risico’s en onzekerheden met zich meebrengen.

> Lees dit artikel

2. Dit moet iedereen weten over stress, want het zit niet tussen de oren

Stress heeft een slecht imago. Te veel en te lang last hebben van stress, maakt ziek. Maar helemaal geen stress is geen optie, want stress hoort bij het leven.

> Lees dit artikel

3. Zelfonderzoek en rapportage bij ongevallen, zo werkt dat

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een nieuwe werkwijze ingevoerd voor het ongevalsonderzoek. In veel gevallen kunnen werkgevers voortaan hun eigen onderzoek doen. De inspectie verwacht dat dit tot meer verbeteringen in veilige werkomstandigheden leidt dan simpelweg beboeten.

> Lees dit artikel

4. Dit is er nieuw aan de herziene Richtlijn Werk-privébalans

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde heeft een herziene Richtlijn Werk-privébalans uitgebracht. Vanwaar die nieuwe richtlijn? En wat is er precies nieuw aan?

> Lees dit artikel

5. Te veilig levert onveiligheid op zegt Ira Helsloot

Onze grenswaarden zijn vaak te streng en ons arbobeleid daarmee onevenwichtig. Dat komt door een slechte omgang met onzekerheid en levert op andere plekken weer onveiligheid op. Dat betoogt Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid. Hoe zit dat?

> Lees dit artikel

Inspecteurs André van Vliet en Leo van der Sanden. Foto: Petra Platschorre/Cobouw

Onverwachte inspecties bouwplaatsen in de strijd tegen hijsongevallen

Het gaat nog te vaak mis bij hijswerkzaamheden, vindt de Nederlandse Arbeidsinspectie. Daarom zoeken inspecteurs bij onaangekondigde controles naar...

Graafwerkzaamheden? Neem maatregelen tegen instortingsgevaar

Graafwerkzaamheden? Neem maatregelen tegen instortingsgevaar

Het grootste risico bij het graven van putten en sleuven is dat ze instorten. Dat is akelig als er iemand in staat, laat dit ongeval zien....

ATEX: hoe moet je omgaan met explosieveiligheid?

ATEX: hoe moet je omgaan met explosieveiligheid?

Speelt het risico op explosies een rol op de werkvloer? Dan moet je rekening houden met ATEX, een Europese richtlijn over explosieveiligheid....

Werken hogere boetes tegen calculerende overtreders?

Werken hogere boetes tegen calculerende overtreders?

Hogere boetes om betere naleving van de wet af te dwingen. De Arbeidsinspectie denkt dat dit werkt bij de Wet arbeid vreemdelingen. Gaat die...

Kom jij ook naar de Arbo Actualiteitendag?

Kom jij ook naar de Arbo Actualiteitendag?

Op 28 mei is het weer zover: de Arbo Actualiteitendag. Experts nemen in 4 masterclasses de belangrijkste arbogerelateerde actualiteiten met je door...

Kind crasht met shovel. Wat klopt hier niet? 

Kind crasht met shovel. Wat klopt hier niet?

Een kind van 14 hoort op school, niet rond te scheuren op een shovel. Dat is een overtreding van de Arbeidstijdenwet. Na een ernstig ongeval met...

28 april is het weer Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

28 april is het weer Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het...

Zondag 28 april 2024 is het weer de jaarlijkse Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Deze internationale dag is bedoeld om aandacht te...

Hoe weet je of er in jouw bedrijf met gevaarlijke CMR-stoffen wordt gewerkt?

Hoe weet je of er in jouw bedrijf met gevaarlijke CMR-stoffen wordt...

Het blijft een lastig onderwerp: kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen (CMR-stoffen). We weten allemaal dat ze zeer gevaarlijk zijn en...