Maximale waarden halen uit interne audits

Maximale waarden halen uit interne audits

Interne audits zijn verplicht bij elk managementsysteem voor gezond en veilig werken, kwaliteit of milieu. Maar met welk doel voeren we ze uit?

Allereerst om ons te verbeteren. En ook om te weten of ons managementsysteem werkt. We kijken hoe de interne processen verlopen en hoe we die kunnen verbeteren.
Althans, dat is de theorie.

De praktijk wijst uit dat interne audits gezond en veilig werken lastig zijn om uit te voeren, moeilijk liggen en niet altijd goed werken. Medewerkers zien de audits als een vorm van controle en de auditors als politieagenten.

In dit boek wil ik aantonen dat het anders kan. Dat interne audits meerwaarde hebben, ook zonder dikke auditrapporten, uitgebreide auditprogramma’s en ingewikkelde opleidingen. We bespreken hoe we audits kunnen uitvoeren waarin risico’s en kansen centraal staan. Auditoren worden ‘consultants’ die veranderingen voorstellen én opvolgen. Resilience en een goede organisatiecultuur zijn hierbij belangrijk.


Jan Dillen is een internationaal erkend expert op het gebied van audits. Zijn ervaring en vakmanschap staan garant voor een praktisch en kwalitatief boek waarmee u gegarandeerd meerwaarde toekent aan uw interne audits.

Bestel hier

Lees meer over

Jan Dillen

Auditor

Jan Dillen, is auditor kwaliteit, veiligheid en milieu bij BCCA en docent arbeids- en bedrijfsveiligheid en zorgsystemen aan de KULeuven en UCLL.