Vakblad Arbo nummer 6 verschenen

Vakblad Arbo nummer 6 van dit jaar is verschenen. Dit nummer staat vol met arbotrends en de nieuwe toetsingscriteria voor de RI&E. Maar dit november nummer bevat nog heel veel andere interessante onderwerpen.

Vakblad Arbo nummer 6 verschenen

Niet alleen kijken naar oppervlakkige symptomen maar naar de werkelijke onderliggende risicoʼs op de werkvloer. En die knelpunten vervolgens structureel aanpakken. We noemen dat de basisrisicofactoren. In dit nummer van Arbo zien we dit fenomeen in meerdere artikelen terugkomen. Dit zijn de artikelen in Vakblad Arbo nummer 6:

Leren van chirurg en piloot

riscoprfessional

Walter Zwaard interviewde honderden beroepsbeoefenaars over risico, risicobeleving, gedragsbeïnvloeding en vooral hun vak. Van belastingconsulent tot chirurg.
Door: Ton Bennink

De bedrijfsarts moet kiezen

Bedrijfsartsen moeten er vooral voor zorgen dat mensen niet ziek worden van hun werk, vinden NVAB-voorzitter Boyd Thijssens en collega-bedrijfsarts Bart van Leeuwen.
Door: Walter Baardemans

Ondergeschoven kindje

Mensen zijn zich er lang niet altijd van bewust, maar discriminatie is hardnekkig aanwezig op het werk. Niet her en der maar nagenoeg overal. Het moet dus in de RI&E.
Door Kirsten Smit-Westerhof en Bram den Hartog

Sensoren, vloek of zegen?

Arboprofessionals zien in sensoren een welkome aanvulling op het huidige instrumentarium om meer informatie te krijgen over blootstelling aan stoffen.
Door Maaike Le Feber

Veiligheidsschoenen voor vrouwenvoeten

Beschermende kleding in vrouwenmaten is er te kust en te keur. Bij veiligheidsschoenen is een wereld te winnen: vrouwenvoeten zijn geen kleine mannenvoeten.
Door Elten

Welk product is minder gevaarlijk?

Substitutie, gevaarlijke stoffen

Het vervangen van een product door een minder schadelijk alternatief is nog niet zo makkelijker. Een eenvoudige methode om producten te vergelijken.
Door Tamara Onos en Mariska Droog

Seksuele intimidatie kan overal zijn

Seksuele intimidatie kan plaatsvinden op alle plekken waar sprake is van contact tussen mensen. Wat zijn de risicofactoren voor dit gedrag?
Door Marjolein Uiterwijk en Bram den Hartog