HowAmI-app: hoe werkt u in coronatijd?

De onverwachte situatie waarin werkend Nederland zich door de uitbraak van het coronavirus bevindt, heeft veel impact op alle werknemers. Hoe zit (thuis)werkend Nederland erbij deze dagen? Hoe werkt het, of juist niet? Om daar meer inzicht in te krijgen, heeft TNO de HowAmI-app gelanceerd.

HowAmI-app: hoe werkt u in coronatijd?

Voor een groot deel van de werkende Nederlanders ziet de wereld er plotseling anders uit dan een poosje terug. Want sommigen kunnen niet meer naar hun werk. Anderen moeten thuiswerken. En weer anderen werken waar ze het hardst nodig zijn. Hoe dat werkt, wil TNO weten via de HowAmI-app.

Thuiswerken, thuiszitten of werken in cruciale beroepen

Als de winkel of de kapsalon waar je werkte wegens corona is gesloten, zit je zomaar van de ene op de andere dag thuis. Heb je het geluk dat je kunt thuiswerken, dan is je thuis nu je kantoor. Best wennen, thuis zitten of thuiswerken met de kinderen de hele dag om je heen. Want ook de scholen zijn inmiddels dicht.

> LEES OOK: Thuiswerken door corona, hier moet u op letten

En dan zijn er natuurlijk nog de helden die werken in de zorg of bij overheidsdiensten. Deze mensen in zogenoemde cruciale beroepen zijn op dit moment meer dan fulltime aan de slag. Niks thuiswerken, maar lange diensten in het ziekenhuis, de ambulance of bij de politie.

> LEES OOK: Tekort aan mondkapjes, is hergebruik een optie?

Hoe organiseren werknemers hun (werkende) leven?

In zulke afwijkende omstandigheden is de grote vraag: hoe organiseren werkende mensen hun werk? Om daar achter te komen lanceert TNO de HowAmI-app. Daarmee wil het onderzoeksinstituut het welbevinden monitoren van werkend Nederland tijdens de coronacrisis. Met dat doel formuleert TNO wekelijks adviezen en deelt die met werknemers en werkgevers. Dit om hen te helpen zo goed mogelijk te blijven functioneren in deze crisis.

HowAmI-app: hoe werkt u in coronatijd?

Inzicht krijgen in situatie van werknemers in coronatijd

Met de HowAmI-app wil TNO inzicht krijgen in de situatie van werknemers onder deze bijzondere omstandigheden. Op basis van de input wil het instituut adviezen uitbrengen. Welke maatregelen worden er genomen in bedrijven en wat zijn de effecten daarvan? Hoe veerkrachtig zijn we en welke creatieve initiatieven ontstaan er? TNO deelt de resultaten, initiatieven en adviezen van experts in een wekelijks blog.

> LEES OOK: We hebben een call in plaats van een afspraak

Ervaringen en creatieve oplossingen delen in HowAmI-app

TNO nodigt werknemers in Nederland daarom uit om hun ervaringen en creatieve oplossingen te delen. Hoe? Deelnemers vullen eerst een basisvragenlijst in over de werksituatie en het huishouden. Daarna ontvangen zij dagelijks in de HowAmI-app een korte vragenlijst over het verloop van die dag. Zij kunnen de vragen dezelfde dag op een zelfgekozen moment beantwoorden.

> Interesse? Meld u aan op https://www.monitorarbeid.tno.nl/coronacrisis

De onderwerpen die dagelijks terugkomen in de vragenlijst gaan onder andere over de (werk)situatie, hoe de dag is beleefd en hoe men zich voelt. Uw input is veilig, want de antwoorden worden op een beveiligde omgeving van TNO opgeslagen. Daarbij is er geen koppeling tussen het e-mailadres en de antwoorden.