Vakblad Arbo nummer 4 verschenen

Vakblad Arbo nummer 4 van dit jaar is verschenen. Dit nummer staat vol met lessen voor leidinggevenden. Maar dit juni nummer bevat nog heel veel andere interessante onderwerpen.

Vakblad Arbo nummer 4 verschenen

De ene leidinggevende is de andere niet. Niet iedereen is geschikt voor managementtaken die hij heeft of realiseert zich in voldoende mate wat de impact is van zijn gedrag. Als arboprofessional kun je daar je ogen en oren voor open houden en eventueel aan de bel trekken.

Een gesprek voeren over lastige zaken moet je leren”

Zo vinden veel leidinggevenden het lastig om op te treden bij ongewenst gedrag van medewerkers.
Moet je je daar wel mee bemoeien en hoe dan? Gelukkig zijn daar trainingen voor. Net als voor veel andere zaken waarmee een leidinggevende zich bezig moet houden. In deze editie van Vakblad Arbo passeren er een aantal de revue.

Dit zijn de artikelen in Vakblad Arbo nummer 4:

>> Lessen voor leidinggevende

Hoe reageer je op ongewenst gedrag van werknemers? De lessen van trainer Bert Lam: stelling nemen en handhaven. En: voer met beide partijen een open gesprek.

>> Extra handjes voor de bedrijfsarts

Er ontstaan nieuwe Arbo beroepen zoals de praktijkondersteuner bedrijfsarts en de arbeids- en gezondheidspsycholoog. Waar komen die vandaan?

>> Kwaliteit arboprof borgen

De kwaliteit van het arbodomein staat of valt met betrouwbare kwalificatie van de kerndeskundigen. Na de herijking van de certificering liggen er risico’s op de loer.

>> Bezuinig niet op goede instructie

Voorlichting, onderricht en instructie zijn belangrijke pijlers bij het veilig uitvoeren van werk. Helaas schort het daar wel eens aan, zo blijkt ook uit jurisprudentie.

>> Minder burn-out door ABC-analyse

Kun je medewerkers met een burn-out werkelijk 100 dagen eerder aan het werk krijgen? Nee, maar je kunt wel de terugval met 60 procent terugbrengen.

>> Investeer in de community

Bij thuiswerken ligt het gevaar op de loer dat mensen alleen nog maar communiceren over instrumentele zaken en niet meer over wat hen bindt.

slopen, sloopwerkzaamheden, asbest

>> De impact van de Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ordening en leefomgeving. Wat is de impact op arboprofs?

>> Concentreer je op de echte boosdoeners

We stoppen veel moeite in het schatten en meten van alle mogelijke stoffen. Dat kan pragmatischer: concentreer je op de stoffen die echt kwaad kunnen.

>> Stappenplan PTSS

De NCvB-richtlijn over PTSS was aan een update toe. De DSM-5, nieuw wetenschappelijk bewijs en de wens preventie te integreren, maakten dat nodig.