BMD Advies: 'Maak medewerkers mede-eigenaar van veilig werken' 

De overheid stelt sinds 1 juli van dit jaar meer eisen aan de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Het doel van deze aangescherpte regelgeving is om de werkomgeving veiliger en gezonder te maken. Voor het substantieel terugdringen van veiligheidsrisico's en ongevallen is echter meer nodig, te beginnen bij meer betrokkenheid van medewerkers. Een interview met Norman Smit, voorzitter van de Verenigde BMD Advieskantoren, en Pieter Diehl, senior adviseur van BMD Advies.

BMD Advies: 'Maak medewerkers mede-eigenaar van veilig werken' 

Dat is de visie van BMD Advies. De onderneming is bekend van het Partner of Choice-onderzoek van Arbo. Hierin staan zij tot twee maal toe in de top 3: als adviesbureau op het gebied van arbo en veiligheid en als opleider. 

BMD Advies ondersteunt bedrijven bij het behalen van hun QHSE-ambities. Dat omvat naast arbo en veiligheid ook milieu, gezondheid, managementsystemen en energie. Vanuit negen kantoren werken honderd professionals aan deze vraagstukken.

De arbo-coördinator als politieagent

Pieter Diehl is al dertig jaar veiligheidskundige. Hij heeft de arbowereld in die tijd stapsgewijs zien veranderen. “Toen ik begon, wilde de wetgever arbeidsomstandigheden verbeteren door fouten te bestraffen. De veiligheidsregels werden van bovenaf opgelegd. De arbo-coördinator trad op als een politieagent en medewerkers deden simpelweg wat hen werd gezegd.” 

“Dat werkt misschien op korte termijn, maar vormt geen basis voor een structurele oplossing”, vult Norman Smit aan. Onder de oude aanpak was er wel sprake van een verbetering, maar al snel stabiliseerde het aantal bedrijfsongevallen. Smit merkt op dat risico’s het grootst zijn tijdens ploegendiensten, onderhoud en productwisselingen aan machines, “nog even los van seizoenwerkers en andere uitzendkrachten”.  

Preventie op ongevallen

Het oude denken is inmiddels op veel plaatsen ingeruild voor een andere aanpak. “In fase twee is de nadruk meer komen te liggen op preventie”, vervolgt Diehl. “De ouderwetse controlerondjes zijn meer losgelaten en vervangen door veiligheidsaudits. Arbobeleid is meer gericht op de praktijk en op het voorkomen van ongevallen. Dat is al een hele verbetering, het wordt steeds veiliger.” 

“Door audits als service aan te bieden en de RI&E als paraplu te zien, maken we echte stappen bij opdrachtgevers”, aldus Smit. “Het meedenken op alle niveaus in een organisatie draagt hier aan bij.”

Toch gebeuren er nog te veel ongevallen die te voorkomen zijn. “Het stabiliseert opnieuw”, ziet Smit. “Er is een omslag in het denken nodig."

Wil je weten hoe? Lees verder in het digimagazine Partner of Choice.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met BMD Advies, de fullservice QHSE-partner