Vakblad Arbo nummer 2 verschenen

Vakblad Arbo nummer 2 van dit jaar is verschenen. In dit nummer lees je veel over de beheersing van de risico's rond gevaarlijke stoffen. Preventie is daarbij van groot belang. Maar dit aprilnummer bevat nog heel veel andere interessante onderwerpen.

Vakblad Arbo nummer 2 verschenen

Dit zijn de artikelen in Vakblad Arbo nummer 2:

Structuur in stoffenexpertise

Lexces is een samenwerkingsorganisatie die structuur moet brengen in de nu nog erg versnipperde zorg en regelingen voor stoffengerelateerde beroepsziekten.
Door Ton Bennink

Grens tussen REACH en arbo

De wettelijke kaders van Arbowetgeving en REACH ge ven voorschriften voor veilig werken met chemicaliën. De arboprofessional kan deze kaders verbinden.
Door Renske Beetstra

Lachgas in de zorg

Vanaf 1 januari 2023 staat lachgas op lijst II van de Opiumwet. Dit verbod geldt niet voor de zorg. Hoe zit het met het gebruik van lachgas in de ziekenhuizen?
Door Ceciel Lansink en Fenneke Linker

Veilige grenswaarden?

De overheid heeft de wettelijke grenswaarde voor meel stof recent verhoogd. De suggestie dat deze blootstelling veilig is en geen risico’s oplevert, klopt niet.
Door Remco Houba

Software als katalysator

Implementatie en opvolging van de RI&E is taai. Passende software helpt bij de acceptatie. Daarmee krijg je arbeidsveiligheid daar waar die hoort: op de werkvloer.
Sponsored content door Kader

Slimme schoen, grote stap in veiligheid

Technische innovatie maakt de werkplek steeds veiliger. De slimme schoen wordt een datagedreven tool die de kans op ongevallen drastisch terugdringt.
Sponsored content door Elten

Er is altijd crisis

Weinig thema’s zoveel besproken als crisis. In media, onder burgers en bestuurders. En vooral in de uitdij ende groep die van crisis haar beroep heeft gemaakt.
Door Arthur Zanders

Nieuwe serie: toetsen van de RI&E

Sinds 2022 gelden nieuwe regels voor het toetsen van de RI&E. Wat betekenen die nieuwe regels in de praktijk? De eerste aflevering gaat over het PAGO.
Door Siep Slager

Intimiderend gedrag te lijf

Seksuele intimidatie is volop in het nieuws. Het is dus
niet verrassend dat de overheid maatregelen aan kondigt, zoals het actieplan van Hamer.
Door Peter Passenier

Lees het vakblad Arbo online