Boek: Arbeid & Gezondheid

Arbeid & Gezondheid biedt een overzicht van het spanningsveld tussen arbeid en gezondheid. Dit boek gaat over de langeretermijneffecten van arbeidsbelastende factoren, het werkgebied van de arbeidshygiëne en de ergonomie.

Boek: Arbeid & Gezondheid

De risico's op het moderne werk worden steeds complexer en nieuwe gevaren dienen zich continu aan. Voor de arboprofessional zijn de risico's dan ook lastig te kwantificeren en dit maakt het ingewikkeld om hierover goed te adviseren. Met dit boek helpen wij de lezer bij het maken van keuzes. Welke aanpak is in een bepaalde situatie de beste? Welke meetstrategie is het meest effectief?

De theoretische beschrijvingen in dit boek zijn actueel, maar bewust kort gehouden. De praktijkcasussen geven handvatten voor toepassing van de arbeidshygiënische strategie, waar mogelijk met een beschrijving van de valkuilen. Per thema geven erkende experts de meest recente ontwikkelingen aan. De opbouw volgt de klassieke indeling: chemische, biologische, fysische en fysieke factoren.

Dit boek is bedoeld voor iedereen die op de een of andere manier betrokken is bij het verbeteren van werkomstandigheden. Naast arbeidshygiënisten en ergonomen zijn dat arbokerndeskundigen, zoals hoger veiligheidskundigen, arbeids- en organisatiedeskundigen en bedrijfsartsen. Ook is dit een nuttig naslagwerk voor bijvoorbeeld preventiemedewerkers en anderen die dagelijks met veilig en gezond werken te maken hebben.

Wim van Alphen

Wim van Alphen

Hoger veiligheidskundige en arbeidshygiënist

Wim van Alphen is hoger veiligheidskundige, arbeidshygiënist, chemicus en microbioloog. Daarnaast is hij docent aan diverse opleidingen op het gebied van risico-inventarisatie en -evaluatie, gevaarlijke stoffen, PGS15, biologische veiligheid. Hij is auteur van diverse boeken over de risico-inventarisatie en -evaluatie, ongevallen, biologische veiligheid, beroepsziekten en arbeidshygiëne.

Ruim 1 op 10 werknemers ervaart discriminatie op werk

Ruim 1 op 10 werknemers ervaart discriminatie op werk

Van alle werknemers in 2023 gaf 11% aan zich in 2022 op een of meer gronden gediscrimineerd te hebben gevoeld op het werk. Dit blijkt uit de nieuwste...

Goede verzuimbegeleiding begint bij open en veilige werksfeer

Goede verzuimbegeleiding begint bij open en veilige werksfeer

Welke rol hebben preventiemedewerker, HR-medewerker, leidinggevende en directie bij verzuimbegeleiding? HR manager Stephanie Lasschuijt legt het uit....

Risico's prioriteren 

Risico's prioriteren

Mede dankzij alle wet- en regelgeving, toezicht en handhaving eist brand relatief weinig dodelijke slachtoffers. Iets wat beslist niet geldt voor...

Kom jij ook naar de Arbo Actualiteitendag?

Kom jij ook naar de Arbo Actualiteitendag?

Op 28 mei is het weer zover: de Arbo Actualiteitendag. Experts nemen in 4 masterclasses de belangrijkste arbogerelateerde actualiteiten met je door...

Praktijkblad Veiligheid & Preventie - nummer 2 - mei 2024

Praktijkblad Veiligheid & Preventie - nummer 2 - mei 2024

Het Praktijkblad Veiligheid & Preventie nummer 2 van mei 2024 is verschenen.

In 3 stappen naar een warm leerklimaat 

In 3 stappen naar een warm leerklimaat

Een warm leerklimaat en inclusief leren zijn voorwaarden voor succesvol leren in het werk. Hoe zorgen we voor een gezond en veilig werkklimaat waar...

Veiligheidsinstructies, niet zomaar een documentje 

Veiligheidsinstructies, niet zomaar een documentje

Hoe leer je? Voor een snel antwoord op die vraag stel ik mensen vaak deze vraag: 'Als je een nieuwe smartphone hebt gekocht, wat doe je dan? Eerst de...

Bedolven onder dozen diepgevroren vis. Werkgever nalatig? 

Bedolven onder dozen diepgevroren vis. Werkgever nalatig?

Een werkgever krijgt een boete omdat hij niet heeft voorkomen dat een medewerker wordt bedolven onder dozen diepgevroren vis. Daardoor loopt die...