Boek: Arbeid & Gezondheid

Arbeid & Gezondheid biedt een overzicht van het spanningsveld tussen arbeid en gezondheid. Dit boek gaat over de langeretermijneffecten van arbeidsbelastende factoren, het werkgebied van de arbeidshygiëne en de ergonomie.

Boek: Arbeid & Gezondheid

De risico's op het moderne werk worden steeds complexer en nieuwe gevaren dienen zich continu aan. Voor de arboprofessional zijn de risico's dan ook lastig te kwantificeren en dit maakt het ingewikkeld om hierover goed te adviseren. Met dit boek helpen wij de lezer bij het maken van keuzes. Welke aanpak is in een bepaalde situatie de beste? Welke meetstrategie is het meest effectief?

De theoretische beschrijvingen in dit boek zijn actueel, maar bewust kort gehouden. De praktijkcasussen geven handvatten voor toepassing van de arbeidshygiënische strategie, waar mogelijk met een beschrijving van de valkuilen. Per thema geven erkende experts de meest recente ontwikkelingen aan. De opbouw volgt de klassieke indeling: chemische, biologische, fysische en fysieke factoren.

Dit boek is bedoeld voor iedereen die op de een of andere manier betrokken is bij het verbeteren van werkomstandigheden. Naast arbeidshygiënisten en ergonomen zijn dat arbokerndeskundigen, zoals hoger veiligheidskundigen, arbeids- en organisatiedeskundigen en bedrijfsartsen. Ook is dit een nuttig naslagwerk voor bijvoorbeeld preventiemedewerkers en anderen die dagelijks met veilig en gezond werken te maken hebben.

Wim van Alphen

Wim van Alphen

Hoger veiligheidskundige en arbeidshygiënist

Wim van Alphen is hoger veiligheidskundige, arbeidshygiënist, chemicus en microbioloog. Daarnaast is hij docent aan diverse opleidingen op het gebied van risico-inventarisatie en -evaluatie, gevaarlijke stoffen, PGS15, biologische veiligheid. Hij is auteur van diverse boeken over de risico-inventarisatie en -evaluatie, ongevallen, biologische veiligheid, beroepsziekten en arbeidshygiëne.

Mantelzorg, nog een onbetaalde baan erbij

Mantelzorg, nog een onbetaalde baan erbij

Vrouwen mantelzorgen meer dan mannen. Daardoor voelen zij zich en zíjn zij ook daadwerkelijk vaker zwaarder belast. Want vrouwen hebben doorgaans al...

Jaarverslag Arbeidsinspectie: meer dodelijke slachtoffers

Jaarverslag Arbeidsinspectie: meer dodelijke slachtoffers

Bij arbeidsongevallen zijn in 2023 72 dodelijke slachtoffers gevallen, behoorlijk meer dan de afgelopen jaren. Uit het jaarverslag van de Nederlandse...

Maak de werkvloer mentaal gezond met deze nieuwe leidraad

Maak de werkvloer mentaal gezond met deze nieuwe leidraad

Een goede mentale gezondheid van werknemers begint met het creëren van een ondersteunende werkomgeving. Maar hoe doe je dat? Deze leidraad van...

5 best gelezen artikelen in maart

5 best gelezen artikelen in maart

Hoe zit het nou precies met die vernieuwde ARIE-regeling? Hoe ondersteun je werknemers die meedoen aan de ramadan? De top 5 van de best gelezen...

Naar een evidence-based oplossing voor de burn-outpuzzel

Naar een evidence-based oplossing voor de burn-outpuzzel

Veel mensen voelen zich vermoeid door het werk, zo laten de cijfers zien. Maar wanneer spreken we van burn-out, hoe voorkom je die en hoe herstellen...

Onderzoek: zo beïnvloeden toekomstige ontwikkelingen werkstress

Onderzoek: zo beïnvloeden toekomstige ontwikkelingen werkstress

Flexibele arbeidskrachten, werkende mantelzorgers en medewerkers in zorg en onderwijs lopen de komende 20 jaar verhoogd risico op uitval door...

Jacqueline Joosten: "Dit is de laatste"

Jacqueline Joosten: "Dit is de laatste"

"Dit is mijn laatste column voor arbo. En dat nog wel in het jaar dat het Vakblad Arbo 100 jaar bestaat!" Jacqueline Joosten blikt nog even terug.

Slimmere preventiemedewerker bespaart geld

Slimmere preventiemedewerker bespaart geld

Sinds 2007 moet elke organisatie minstens één preventiemedewerker hebben. Maar totdat in 2022 het Handboek Preventiemedewerker van...