Managementsystemen

Leiderschap-2.0-geleuter 

Leiderschap-2.0-geleuter

Ik schrijf columns en er verandert niets. Ontbreekt het mij aan bevlogen en wijs leiderschap? Zou een cursus soelaas bieden? Of speel ik dan die...

Deze eisen stelt ISO 45001 aan leiderschap

Deze eisen stelt ISO 45001 aan leiderschap

Leiders hebben een belangrijke rol bij het behalen van (veiligheids)doelen. ISO 45001, de norm voor veilig en gezond werken, stelt daarom ook eisen...

Wat is een managementsysteem?

Wat is een managementsysteem?

Een managementsysteem helpt een organisatie om zijn doelen te behalen. Door te werken met een systeem heb je voortdurend aandacht voor je doelen.

De integratie van managementsystemen

De integratie van managementsystemen

Binnen organisaties worden vaak meerdere managementsystemen gebruikt. Door gebruik te maken van de managementsystemen uit de ISO-familie zijn deze...

Zo kom je tot een proactief managementsysteem

Zo kom je tot een proactief managementsysteem

Organisaties die goed zijn voorbereid op veranderingen in de markt en technologie zijn proactief. Welke aspecten zijn van belang om te komen tot een...

Interne audit en management review om G&VW-managementsysteem te monitoren

Interne audit en management review om G&VW-managementsysteem te...

Om te weten in hoeverre doel- en taakstellingen zijn gerealiseerd en om het verbeterproces te laten werken is het noodzakelijk te monitoren, te...

Checklist verantwoordelijkheden en taken arbeidsomstandigheden

Checklist verantwoordelijkheden en taken arbeidsomstandigheden

Zijn de verantwoordelijkheden en taken voor arbeidsomstandigheden vastgelegd? Controleer het met deze checklist.

Arbobeleid voeren met de PDCA-cyclus

Arbobeleid voeren met de PDCA-cyclus

Arbobeleid mag geen beleid zijn rond incidenten. Als bedrijf moet je gestructureerd werken aan de verbetering van arbeidsomstandigheden. De...

Dit type leider heeft aandacht voor risico-identificatie en de motivatie die risico's op te lossen

Dit type leider heeft aandacht voor risico-identificatie en de...

'Veiligheidsrisico's leiden niet tot incidenten omdat mensen niet durven in te grijpen, maar gewoon omdat ze veel risico's niet kennen,' zo...

Positieve veiligheid: combineer Safety I en Safety II

Positieve veiligheid: combineer Safety I en Safety II

Hoe men denkt over ongevalsoorzaken verschilt door de jaren heen. Voor positieve veiligheid is het goed verschillende visies te combineren.