Arbowet

Arbo Actueel nummer 13 2023

Arbo Actueel nummer 13 2023

Arbo Actueel nummer 13 is verschenen met jurisprudentie en actuele berichtgeving over arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Botsing op magazijnkruising: aanrijdgevaar niet voorkomen

Botsing op magazijnkruising: aanrijdgevaar niet voorkomen

Op een kruising in een magazijn vindt een aanrijding plaats. Daarbij raakt een overstekende werknemer met zijn been bekneld onder een reachtruck. Wat...

Met deze nieuwe arbo-wetgeving moet je rekening houden

Met deze nieuwe arbo-wetgeving moet je rekening houden

Komend jaar wordt op het gebied van arbo en milieu een bont palet aan nieuwe regelgeving voor ondernemingen van kracht. Ook laten eerdere...

De geldende regels over veiligheids- en gezondheidssignalering

De geldende regels over veiligheids- en gezondheidssignalering

Veiligheids- en gezondheidssignalering kan levens redden door te waarschuwen voor gevaarlijke en ongezonde situaties. Het kan bijvoorbeeld een...

Gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen: hoe zat het ook al weer?

Gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen: hoe zat het ook al weer?

De gerichte vrijstelling geldt sinds 1 januari 2022 nog alleen voor arbovoorzieningen die verplicht zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet. Hoe zit...

RI&E: zo vergeet u niets

RI&E: zo vergeet u niets

Hoe weet u als werkgever of u alle risico's in uw organisatie heeft geïnventariseerd? Check het in dit overzicht. Zo vergeet u niets in de RI&E.

Veelgestelde vragen over het PAGO en PMO

Veelgestelde vragen over het PAGO en PMO

Een werkgever is verplicht om regelmatig een medisch onderzoek aan te bieden aan medewerkers. Dat staat in artikel 18 van de Arbowet. Dit kan een...

De rol van de bedrijfsarts bij ziekteverzuim

De rol van de bedrijfsarts bij ziekteverzuim

De bedrijfsarts heeft een belangrijke rol in het verzuimbeleid. Iedere werkgever moet een basiscontract sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts.

Gevaarlijke stoffen: zo gebruik je REACH en Arbowetgeving

Gevaarlijke stoffen: zo gebruik je REACH en Arbowetgeving

De wettelijke kaders van REACH en de Arbowetgeving geven voorschriften voor het veilig werken met chemicaliën. De arboprofessional is daarbij een...

Handige checklist voor het basiscontract

Handige checklist voor het basiscontract

Er gelden wettelijke vereisten voor het basiscontract dat een werkgever sluit met een arbodienstverlener, zoals een arbodienst of bedrijfsarts. Aan...