Minder ongevallen, corona bedankt!

Verschillende sectoren krijgen vanaf het begin van de crisis zware klappen. Waar mogelijk werkt iedereen thuis. Maar dat heeft ook positieve gevolgen: minder ongevallen. Al is de reden wat wrang.

Minder ongevallen, corona bedankt!

De economische vertraging heeft niet alleen gevolgen voor het inkomen van mensen. Er is ook een direct effect op de veiligheid op de werkplek. De Inspectie SZW volgt de ontwikkelingen rond corona op de voet. Als we naar de ongevalscijfers kijken vallen een paar zaken op.

> LEES OOK: Leren van incidenten en ongevallen

In mei vorig jaar publiceerde de Inspectie SZW de jaarlijkse Monitor Arbeidsongevallen. Daaruit kwam toen naar voren dat het aantal meldingen van ernstige arbeidsongevallen in Nederland flink was gestegen. In vier jaar was het aantal meldingen met bijna een kwart omhoog gegaan.

Maar vanaf het begin van de epidemie is het aantal gemelde arbeidsongevallen op de werkplek met 15 procent afgenomen. Hierin speelt mee dat grote groepen werknemers thuis zijn gaan werken.

> LEES OOK: Leren van andermans fouten

minderongevallendoorcorona

Aantal ongevalsmeldingen in 2019 en 2020. Bron: Inspectie SZW, Interne berekening ongevallenstatistiek, november 2020

Maar ook in sectoren waar ondanks de crisis het werk op locatie doorging, is het aantal ongevallen gedaald. Een mogelijke verklaring is dat de economische activiteit in deze periode minder groot is geweest. Ook in sectoren waar nog wel op locatie werd gewerkt. Bijvoorbeeld vanwege vraaguitval.

Welke sectoren?

Ook tijdens de eerdere economische crisis van 2008 daalde het aantal ongevallen, om bij de opleving van de economie weer op te lopen. De sectoren waar de meeste meldingen van arbeidsongevallen vandaan komen verschillen niet in 2019 en 2020 (tot aan medio november). Het gaat dan om Groothandel, Bouw, Voedselverwerkingen en Vervoer over land. Aldus het rapport Werken tijdens de coronapandemie van de Inspectie SZW.

50-arbeidsongevallen

> TIP:Leer van 50 arbeidsongevallen met analyses van de Inspectie SZW.