Leren van arbeidsongevallen en gericht maatregelen nemen met Storybuilder, Tripod Beta of BowTie

Na elk arbeidsongeval of bijna-ongeval, hoe klein ook, is onderzoek nodig. Want ongevalsonderzoek kan herhaling in de toekomst voorkomen en maakt gerichte maatregelen nemen mogelijk. Dat kan onder meer met deze drie populaire onderzoeksmethoden: Storybuilder, Tripod Beta en BowTie.

Leren van arbeidsongevallen en gericht maatregelen nemen met Storybuilder, Tripod Beta of BowTie

Grondig onderzoek naar (ernstige) ongevallen kan inzicht geven in hoe die ongevallen hebben kunnen ontstaan. Om echt te kunnen leren van zulke (bijna-)arbeidsongevallen is het van belang te onderzoeken welke omstandigheden daar een rol bij hebben gespeeld. Om ook de achterliggende oorzaken bloot te leggen.

(Bijna-)ongevallen onderzoeken begint bij melden

Werknemers kijken dagelijks naar hun werkplek. Zorg ervoor dat medewerkers onveilige en ongezonde situaties op die werkplek kunnen melden. De werkgever moet daarvoor een laagdrempelig systeem opzetten en alle meldingen serieus behandelen. Belangrijk daarbij is dat de melder van de leidinggevende hoort hoe die laatste de melding afhandelt.

Medewerkers moeten vooral ook bijna-ongevallen melden. Want hoewel er bij een bijna-ongeval gelukkig niets is gebeurd, had dat onder andere omstandigheden anders kunnen uitpakken. Daarom is het melden van deze voorvallen erg belangrijk. Dan kan het bedrijf maatregelen treffen om soortgelijke situaties voortaan te voorkomen.

Geen schuldige zoeken, maar oorzaak vinden

Na elk ongeval is onderzoek nodig. Maak medewerkers duidelijk dat zo'n ongevalsonderzoek geen politieonderzoek is. Het gaat om het achterhalen van de oorzaak, niet om het aanwijzen van een schuldige. Alleen in een vriendelijke, open sfeer komt alle informatie boven tafel.

Kijk daarbij niet alleen naar de directe oorzaken, maar zoek ook naar de onderliggende oorzaken, bijvoorbeeld de organisatie van het werk. Deel na afronding van het onderzoek de resultaten met de medewerkers. En vertel vooral welke maatregelen het bedrijf neemt om een dergelijk ongeval in de toekomst te voorkomen.

1. Leren van arbeidsongevallen: Storybuilder

Om te leren van ongevallen kunnen veiligheidskundigen van bedrijven of ondersteunende arbodiensten gebruikmaken van Storybuilder. Dit helpt hen bij het uitvoeren van verbeteringen en het opstellen van doeltreffende inspecties.

Storybuilder is namelijk een databank waarin bedrijven alle door de Inspectie SZW onderzochte ongevallen kunnen raadplegen. Het gaat daarbij om arbeidsongevallen in een groot aantal sectoren en met specifieke arbeidsmiddelen als liften of heftrucks. Ze zijn onderverdeeld in 36 typen, van vallen van hoogte tot ongevallen met machines.

Informatie systematisch analyseren en grafisch weergeven

Van alle ongevallen zijn factsheets opgesteld waarin staat hoe vaak zulke ongevallen plaatsvinden en hoe ernstig ze zijn. Met informatie over zowel de directe als de achterliggende oorzaken. Die laatste zijn vervolgens terug te voeren naar taken van het management in het eigen bedrijf.

Met de ongevalsrapportages in Storybuilder kan de veiligheidskundige bovendien informatie systematisch analyseren en grafisch in ongevalspaden weergeven. Ook kan hij de ongevallen in het eigen bedrijf analyseren.

2. Leren van arbeidsongevallen: de Tripod Beta-analyse

Ook de Tripod Beta-analyse is een aanpak om ongevallen of incidenten te onderzoeken. Deze werkwijze kent vier stappen: 1) stel een onderzoeksteam samen; 2) verricht onderzoek ter plekke; 3) interview de betrokkenen en 4) voer een Tripod Beta-analyse uit.

Figuur – Voorbeeld van een EGO-diagram
Figuur – Voorbeeld van een EGO-diagram

De bedoeling van deze aanpak is om de gebeurtenissen te identificeren die aan het ongeval voorafgingen. Met dat doel worden steeds drie elementen aan elkaar gekoppeld: de Energie (of het gevaar), het Object (dat wat schade ondervindt) en de Gebeurtenis (het ongeval of incident). Vandaar ook de naam Tripod, oftewel driepoot.

EGO-diagram: Energie-Gebeurtenis-Object-trio’s

Terugkijkend in de tijd ontstaan zo dus Energie-Gebeurtenis-Object-trio’s. Een inzichtelijke aaneenschakeling van die trio's leidt tot een EGO-diagram (zie figuur). Hierin komen de aanwezige, afwezige of gefaalde beheersmaatregelen (barrières) te staan die hadden kunnen voorkomen dat de gebeurtenis plaatsvond. Vanuit deze barrières wordt vervolgens zichtbaar welke directe oorzaken, omstandigheden (context) en achterliggende oorzaken (latente factoren) mede hebben geleid tot de begingebeurtenis.

Een Tripod Beta-analyse is zinvol bij arbeidsongevallen met (potentieel) ernstige afloop, procesveiligheidsincidenten (zoals het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, brand, of explosie), bijna-ongevallen en incidenten met (potentieel) ernstige afloop en milieu-incidenten.

3. Leren van arbeidsongevallen: de BowTie-methode

De BowTie-methode of het Vlinderdasmodel is een toegankelijke manier van kwalitatieve risicoanalyse. Het model geeft een overzichtelijk beeld van de in een organisatie aanwezige risico’s, mét de mogelijke preventieve en beschermingsmaatregelen. Want de risico’s, bedreigingen, preventieve en beschermingsmaatregelen zijn in één model verenigd.

Een vlinderdas knopen, zo gepiept

In het midden, in de centrale knoop van de vlinderdas, staat de ongewenste gebeurtenis, het gevaar. De gebeurtenissen of bedreigingen die kunnen leiden tot het zich voltrekken van het gevaar staan aan de linkerkant. En de gevolgen van de gebeurtenis staan aan de rechterkant.

Met links de bedreigingen en rechts de gevolgen, is een veelvoud aan scenario’s denkbaar. Vervolgens bedenkt de gebruiker barrières (de verticale streepjes in het model) op de verbindingslijnen. De barrières aan de linkerkant voorkomen de gebeurtenis, dat zijn de preventieve maatregelen. Terwijl de barrières aan de rechterkant de gevolgen voorkomen, dat zijn de protectieve maatregelen.

Figuur – Voorbeeld van een vlinderdasdiagram
Figuur – Voorbeeld van een vlinderdasdiagram

Het is goed mogelijk om een vlinderdas op te bouwen vanuit een fouten- en een gebeurtenissenboom. Maar meestal is de uitwerking het product van een of meerdere brainstormsessies.

Voor- en nadelen van de Vlinderdas

Een groot voordeel van de BowTie-methode is dat de gebruiker zo’n model heel vlot kan opzetten. Bovendien geeft het snel een goed inzicht in risico’s en maatregelen. Daarvoor hoeven de makers niet eens bijzondere expertise in huis te hebben.

Maar de methode heeft ook nadelen. Zo ontbreekt een gedetailleerd tijdsverloop en laat het diagram niet zien waar meerdere oorzaken gelijktijdig optreden. Om dit laatste te ondervangen kunnen gebruikers de EN-poorten en OF-poorten uit de foutenboom gebruiken.

Wet- en regelgeving

Bron: Arbo in de praktijk.nl

Pieter Diehl is gecertificeerd Hogere veiligheidskundige en verbonden als expert aan de Kennisbank Arbo in de praktijk.

Pieter Diehl

Pieter Diehl

Pieter Diehl is van oorsprong gecertificeerd Hogere veiligheidskundige. De afgelopen jaren houdt hij zich ook bezig met leiderschap en eigenaarschap. Hij adviseert grote en middelgrote bedrijven inzake de (veiligheids)cultuur, dit alles om duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten. Pieter is auteur van diverse arboboeken en artikelen. Hij is verbonden aan de PHOV (opleiding HVK) als trainer en examinator en redacteur van de Kennisbank Arbo in de praktijk en mede-auteur van Preventiemedewerker, een praktische handleiding.

Arbo Actueel - nummer 14 2023

Arbo Actueel - nummer 14 2023

Arbo Actueel, nummer 14 (2023) is verschenen, met actuele berichtgeving over arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Vakblad Arbo - Nummer 5 - 2023

Vakblad Arbo - Nummer 5 - 2023

Vakblad Arbo nummer 5 (2023) is verschenen. Thema van dit nummer is Trends in arbo, wat brengt 2024 ons?

Arbo Actueel - nummer 13 2023

Arbo Actueel - nummer 13 2023

Arbo Actueel, nummer 13 (2023) is verschenen, met actuele berichtgeving over arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Deze 3 vragen stel je bij het kiezen van een BHV-trainer

Deze 3 vragen stel je bij het kiezen van een BHV-trainer

Hoe kies je als werkgever een BHV-trainer? Zoek op Google, en de aanbieders verdringen zich tot ver beneden je beeldscherm. Toch kun je een rationele...

Arbo Actueel - nummer 12 2023

Arbo Actueel - nummer 12 2023

Arbo Actueel, nummer 12 (2023) is verschenen, met actuele berichtgeving over arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Het gevaar van CE-markering

Het gevaar van CE-markering

Risico is meer dan je op het eerste oog denkt. Carsten Busch verhaalt op humoristische wijze over de zin en onzin van CE-markering en de risico's die...

Praktijkblad Veiligheid & Preventie nummer 5 is verschenen

Praktijkblad Veiligheid & Preventie nummer 5 is verschenen

Het nieuwe nummer van het Praktijkblad Veiligheid & Preventie is verschenen. In dit nummer lees je over de overgang en werk, vallen van lage hoogte...

Dit kan echt niet. Met een vuisthamer asbestmateriaal kapot slaan

Dit kan echt niet. Met een vuisthamer asbestmateriaal kapot slaan

Geen maatregelen nemen om valgevaar te voorkomen en zonder adembeschermingsmiddelen asbest verwijderen. Deze asbestsaneerder maakt er een potje van....