Boek: Gids voor vertrouwenspersonen

Boek: Gids voor vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen hebben een veelzijdige, maar vaak ook belastende en emotionele functie. Daarover gaat dit boek. Het is een praktische handleiding met ontzettend veel informatie voor in de praktijk.

Vertrouwenspersonen vangen collega’s op die zijn geconfronteerd met agressie, geweld, discriminatie, pesten of seksuele intimidatie. Zij bieden een luisterend oor, adviseren over mogelijke oplossingen, begeleiden deze collega’s tijdens het – vaak langdurige en emotionele – traject en zorgen voor nazorg en opvang.

Over de uitvoering van deze veelzijdige, maar vaak ook belastende en emotionele functie gaat deze Gids voor vertrouwenspersonen: een praktische handleiding.

Het boek staat vol informatie over wetgeving, procedures, (on)mogelijkheden voor advisering, begeleiding, hulpverlening en nazorg, de competenties en taken, bevoegdheden en faciliteiten. Maar ook de uitvoering van het werk als vertrouwenspersoon in de praktijk, de gesprekstechnieken, de do’s en don’ts, registratie en verslaglegging komen volop aan de orde.

Uitleg over “dubbele petten”, conflict van plichten, jurisprudentie en onterechte beschuldigingen maken deze gids tot onmisbare vakliteratuur voor iedere vertrouwenspersoon. Het boek schenkt extra aandacht aan integriteit en de wettelijk verplichte klokkenluidersregeling.

Tot slot ontbreken ook de vele wetenswaardigheden over opleidingen, websites, vakliteratuur en de mogelijke gevolgen van verkeerd of onvoldoende beleid of advisering niet.

Cor van Duinhoven

Cor van Duinhoven

Trainer, Auteur en Externe vertrouwenspersoon

Cor van Duinhoven traint vertrouwenspersonen en werkt als gecertificeerde externe vertrouwenspersoon. Ook schreef hij de Gids voor vertrouwenspersonen, een praktische handleiding.