Veilige blaaspistolen voor het droog en schoon blazen met perslucht

Blaaspistolen worden in veel industrieën en daarbuiten gebruikt voor het schoon en droog blazen van allerlei producten. Dat hieraan verschillende arbeidsrisico's verbonden zijn is algemeen bekend. Maar hoe kun je de risico's verminderen?

Veilige blaaspistolen voor het droog en schoon blazen met perslucht

Jaarlijks vinden duizenden bedrijfsongevallen plaats bij het met perslucht reinigen van machines, werkplekken en werkstukken. Hoe verminder je risico's, zoals gehoorschade, oogletsel, gewrichtsklachten en ernstig inwendig letsel? Spraybest heeft EXAIR-blaaspistolen en -monden in zijn assortiment, evenals DynaVariacor-draaikoppelingen. Deze blaaspistolen verminderen diverse risico's.

Gehoorschade

Geluid is schadelijk voor het gehoor als de dagdosis van 80 dB(A) wordt overschreden. Voor een werknemer geldt dat de dagdosis wordt vastgesteld aan de hand van twee gemiddelden:

  1. het gemiddelde geluidsniveau waaraan hij of zij per dag wordt blootgesteld;
  2. de gemiddelde duur van deze blootstelling in een week met werkdagen van 8 uur.

Bij het droog en schoon blazen van producten met behulp van perslucht met reguliere blaaspistolen en blaasmonden wordt al gauw een geluidsniveau van 90 – 110 dB(A) geproduceerd.

Door het zorgvuldig afstemmen van het EXAIR-blaaspistool of blaasmond op de toepassing kan het geluidsniveau tot ver onder de 80 dB(A) worden teruggebracht.

Een tweede bijkomend voordeel is dat EXAIR-blaasmonden vele malen effectiever zijn dan conventionele blaasmonden. Dit resulteert niet alleen in een stillere werkomgeving, maar zorgt ook voor een reductie in persluchtverbruik.

Oogletsel

Oogletsel is een van de meest voorkomende letsels bij het schoonblazen van producten met blaaspistolen. Kleine deeltjes kunnen de lucht ingeblazen worden. Wanneer een deeltje in het oog terechtkomt, dringen deze vaak diep het oog in. Deze deeltjes zijn moeilijk en enkel door medische specialisten te verwijderen. Blijvend oogletsel of zelfs volledige blindheid kunnen het gevolg zijn. Het dragen van oogbescherming is een must en het toepassen van een spanenschild kan in vele gevallen bijdragen aan het verminderen van oogletsel.

Ernstig inwendig letsel

In de VS heeft de Amerikaanse Arbodienst OSHA (Occupational Safety and Health Administration) een norm ingesteld voor het veilig gebruiken van blaaspistolen. Veel (goedkope) blaaspistolen zijn voorzien van een blaasmond waarmee de mogelijkheid bestaat de uitstroomopening volledig af te sluiten. Wanneer dit op de huid gebeurt en de statische druk hoger is dan 2 Bar, bestaat de kans dat de perslucht de huid penetreert en in de bloedbaan terecht komt. Lucht in de bloedbaan wordt ook wel een embolie genoemd en kan ernstig letsel, zelfs met dodelijke afloop, veroorzaken. Alle EXAIR-blaasmonden zijn zodanig ontworpen dat deze nooit volledig geblokkeerd kunnen worden.

Gewrichtsklachten

Bij het gebruik van pneumatisch gereedschap en blaaspistolen kunnen met name de pols- en ellebooggewichten blootgesteld worden aan krachten. Het gewicht van de luchtslang, kleine ruimtes en het herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde beweging kunnen leiden tot gewrichtsklachten. Om dit type klachten te kunnen reduceren gebruikt Spraybest de DynaVariacor draaikoppelingen. Het gepatenteerde ontwerp biedt volledige bewegingsvrijheid tussen het blaaspistool en de luchtslang.

Blaaspistolen

Dit artikel is gesponsord door Spraybest.