Laatste tijdvak STAP-budget ingegaan. Vanaf 2024 geldt de SLIM-regeling

Op 15 november startte het laatste tijdvak waarin STAP-budget kon worden aangevraagd voor OCW-erkende opleidingen. Het STAP-budget eindigt per 1 januari 2024. Vanaf 1 maart 2024 kan SLIM-subsidie worden aangevraagd.

Laatste tijdvak STAP-budget ingegaan. Vanaf 2024 geldt de SLIM-regeling

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie is bedoeld voor een training, cursus of opleiding.

Het laatste tijdvak startte op 15 november. Er is was 10 miljoen euro beschikbaar en de keuzemogelijkheden zijn beperkter dan voorheen. Het kabinet heeft besloten vanaf het septembertijdvak alleen nog OCW-erkende opleidingen voor STAP-budget in aanmerking te laten komen, om het budget arbeidsmarktgerichter in te zetten. In het verleden werd de regeling veel bekritiseerd omdat deze ook kon worden ingezet voor cursussen die niets met werkgelegenheid te maken hadden.

Het aanvragen van het budget kan op de website Stapuwv.nl.

STAP-budget stopt per 2024

Afgelopen voorjaar besloot het kabinet om de STAP-regeling per 2024 te beëindigen. Behalve de kritiek had het kabinet ook te maken met een miljardengat in de begroting. Het nieuws in april dat de STAP-regeling eindigt aan het einde van dit jaar, kon ook op de nodige kritiek rekenen. Volgens opleiders lukte het de overheid met deze subsidie eindelijk om mensen te stimuleren om te gaan leren.

"De noodzaak voor een leven lang leren blijft bestaan", schreef de Rijksoverheid bij de bekendmaking in april. "Daarom bekijkt minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de komende periode op welke manier zij dit kan blijven stimuleren."

STAP wordt SLIM

Door het stopzetten van het STAP-budget per 2024 komt 147 miljoen euro beschikbaar. Met de helft van dat bedrag, 73,7 miljoen euro, wordt de SLIM-regeling vanaf 2024 verhoogd. Het extra budget wordt ingezet voor individuele scholing. Zo moet er toch een mogelijkheid zijn om burgers met scholing eigen regie op hun loopbaan te bieden.

SLIM-subsidie vanaf 1 maart 2024

Het tijdvak voor het aanvragen van de SLIM-subsidie loopt van 1 maart 09.00 uur tot 30 maart 17.00 uur. Aanvragen kan via het subsidieportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Op de site van het ministerie vind je een stappenplan voor het indienen van een SLIM-aanvraag.