Er kan vanaf 17 maart weer STAP-subsidie worden aangevraagd

Er kan vanaf 17 maart weer STAP-subsidie worden aangevraagd

Vanaf 17 maart kun je weer een aanvraag indienen voor scholingsbudget STAP. De regeling was voor de eerste termijn van het jaar niet beschikbaar, omdat het kabinet misbruik constateerde en de regels wilde aanscherpen. Ook was er een storing. De aangescherpte regels zijn nu bekend.

Er kan vanaf 17 maart weer STAP-subsidie worden aangevraagd

De storing waardoor op 28 februari geen STAP-budget kon worden aangevraagd, werd veroorzaakt door een combinatie van een technische fout en grote drukte. Een uur voor de opening van het loket stonden er zo’n 300.000 devices in de wachtrij. De openstelling van het eerste STAP-loket van 2023 werd daarom verplaatst naar vrijdag 17 maart 10 uur. Dan kun je alsnog STAP-budget aanvragen voor scholing om je arbeidsmarktpositie te verbeteren.

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie is bedoeld voor een training, cursus of opleiding. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

Eind vorig jaar besloot het kabinet het januaritijdvak voor het aanvragen van STAP-budget over te slaan om de nodige verbeteringen in de regeling uit te werken. Het moest strenger en strakker. Ook werkte de Toetsingskamer STAP aan onderzoek naar ruim 3.500 opleidingen bij zo’n 200 opleiders.

Misbruik voorkomen

De STAP-regeling wordt strenger om misbruik beter te voorkomen. Het scholingsregister wordt verder aangescherpt door huidige opleidingen te toetsen om te zien of ze voldoen aan de doelstellingen van de scholingsregeling. De regeling is erop gericht om de positie van werkende mensen op de arbeidsmarkt te versterken. Diverse cursussen richtten zich op andere doeleinden, bijvoorbeeld financieel gewin met cryptovalutahandel, of zetten affiliate marketing in om bijvoorbeeld ‘gratis’ cursussen aan te bieden.

Dit zijn de nieuwe, aanvullende regels

Vanaf 17 maart 2023 gaan de volgende maatregelen in:

 • Er komt een begrenzing van 300 toekenningen per scholingsactiviteit van een opleider. Dit geldt per kalenderjaar.
 • De minister van SZW kan opleidingen én opleiders voortaan, bij misbruik, uitsluiten van STAP.
 • Opleiders worden vooraf actief geïnformeerd over de voorwaarden voor STAP-budget en moeten verklaren dat de door hen opgevoerde scholingsactiviteiten voldoen aan de voorwaarden van STAP.
 • Opleiders die snoepreisjes of cadeaus aanbieden om mensen te overtuigen om voor hen te kiezen worden (op basis van risicogericht onderzoek of meldingen) gevraagd hun activiteiten te staken. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, wordt een opleiding uit het scholingsregister verwijderd.
 • Na iedere aanvraagperiode worden de gekozen scholingsactiviteiten, het aantal subsidies en het totale subsidiebedrag per scholingsactiviteit openbaar gemaakt.
 • De definitie van ‘lesmateriaal’ wordt in de regeling vervangen door ‘literatuur of middelen’. Daarmee kunnen alleen literatuur en veiligheidsmateriaal gesubsidieerd worden.

Maatregel die per 1 mei 2023 ingaat:

 • De scholingsdefinitie wordt aangescherpt. Voortaan komt alleen scholing met een vooraf vastgesteld programma, waaraan een docent is verbonden en waarbij de opgedane kennis (of vaardigheden) wordt getoetst, voor STAP-budget in aanmerking. Lezingen vallen bijvoorbeeld niet onder deze definitie.

Aanvraagdata STAP-subsidie

De aanvraag voor de STAP-subsidie loopt via UWV

De eerstvolgende dag voor het aanvragen van de scholingssubsidie is dinsdag 28 februari om 10.00 uur. De aanvraag voor de STAP-subsidie loopt via Stapuwv.nl. De training, cursus of opleiding moet in het STAP-scholingsregister staan. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. UWV beheert de aanvragen en voert deze uit.

De overige aanvraagdata voor 2023 zijn als volgt:

 • Mei-juni: 1 mei
 • Juli-augustu: 3 juli
 • September-oktober: 4 september
 • November-december: 1 november

Eerder verschenen