Arbo Pocket Wegwijzer 2023

Arbo Pocket Wegwijzer 2023

Goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan de gezondheid van de werknemers en de organisatie. Met de praktische hulpmiddelen uit deze wegwijzer kunt u meteen aan de slag.

Arbo Pocket Wegwijzer 2023

In deze editie komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

•Een uitgebreide toelichting op de Arbeidsomstandighedenwet.
•Een overzicht van de belangrijkste gevaren op het gebied van arbeidsomstandigheden en welke oplossingen daar bij horen.
•Het opzetten van een goed arbomanagementsysteem.
•Een overzicht van de jurisprudentie met betrekking tot aansprakelijkheid bij ongevallen.
•De belangrijkste actoren die een rol spelen bij het arbeidsomstandighedenbeleid, waaronder de arbeidsinspectie.

Bestel hier