Boek: Preventiemedewerker in 100 vragen

De functie van preventiemedewerker heeft zich een vaste positie verworven in arboland. Deze geheel geactualiseerde vijfde editie van de Preventiemedewerker in 100 vragen behandelt de belangrijkste vragen waarmee een preventiemedewerker te maken krijgt in de praktijk. De antwoorden zijn kort en bondig met verwijzingen naar handige links en literatuur.

Boek: Preventiemedewerker in 100 vragen

Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De risico-inventarisatie en -evaluatie
  • Functie-inhoud en positie van de preventiemedewerker
  • Werkplekinrichting, geluid en klimaat
  • Fysieke belasting
  • Bedrijfshulpverlening

Achtergrond van de auteur(s):
Pieter Diehl werkt als organisatieadviseur en hogere veiligheidskundige. Hij heeft veel ervaring met het begeleiden van managementteams bij leiderschap, visie-, veranderen implementatietrajecten, projecten waar mensen in beweging komen. Hij adviseert over het vergroten van eigenaarschap van medewerkers en verhogen van de veiligheidscultuur binnen organisaties. Hij is voorzitter van de Beroepsvereniging Arbo Adviseurs (BvAA) de beroepsvereniging van preventiemedewerkers en is examinator en docent aan de opleiding van Hogere Veiligheidskundige PHOV. Als auteur schrijft hij voor diverse uitgaven over arbeidsomstandigheden, waaronder ArboProf, het Arbonormenboek, de Preventiemedewerker, Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Henk Koenders is manager inspecties bij de directie MHC van de Inspectie SZW. Daarnaast is hij Programma Manager van het Programma bedrijven met gevaarlijke stoffen. Dit is een van de programma’s die de Inspectie SZW uitvoert. Als docent en examinator is hij verbonden aan vele opleidingen, zoals de opleiding tot hogere veiligheidskundige van de Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde. Daarnaast heeft hij een groot aantal publicaties op zijn naam staan, zoals het Handboek voor de Arbo- en Milieucoördinator, ArboProf en de Handleiding preventiemedewerker.

Ton Suijkerbuijk is zelfstandig ondernemer op het gebied van arbeidsomstandigheden en begeleiding van bedrijven bij het opzetten en onderhouden van kwaliteits- en managementsystemen. Adviezen en begeleiding wordt gegeven op het gebied van veiligheid, arbeidshygiëne, geluid, milieu en kwaliteit. Als auteur is hij betrokken bij verschillende uitgaven over arbeidsomstandigheden zoals ArboProf, het Arbonormenboek, Handleiding Preventiemedewerker en de Preventiemedewerker in 100 vragen.

Meer informatie & bestellen