Boek: Praktijkgids Arbeidsveiligheid 2024

Boek: Praktijkgids Arbeidsveiligheid 2024

De Praktijkgids Arbeidsveiligheid is een praktisch naslagwerk voor al diegenen die in de praktijk te maken hebben met veiligheidstaken.

Juist voor HSE-professionals of personen die een opleiding volgen op het gebied van veiligheid is dit boek uitermate geschikt. Het boek geeft op een overzichtelijke wijze handreikingen voor een veilige en gezonde werkplek.

Naast arbeidsveiligheid komen ook aspecten als arbeidshygiëne, ergonomie en gezondheid aan de orde. De inhoud is samengesteld door experts die de teksten jaarlijks actualiseren. Zo zijn deze altijd aangepast aan de meest recente wet- en regelgeving, normen en stand der techniek.

De Praktijkgids behandelt in acht hoofdonderwerpen het vakgebied Arbeidsveiligheid:

Beleid: arbowetgeving, gezond en veilig werken management, medezeggenschap, risico-inventarisatie en -evaluatie, ongevalsonderzoek, en veiligheidscultuur
Arbeidsplaatsen: risico’s, normen en richtlijnen en de preventieve maatregelen voor verschillende werplekken
Chemische factoren: blootstelling aan en opslag van gevaarlijke stoffen, vezels en asbest, bijzondere stoffen
Fysische factoren: geluid, trillingen, verlichting, binnenklimaat
Biologische factoren
Fysieke belasting
Arbeidsmiddelen: met aandacht voor persoonlijke beschermingsmiddelen
Overige veiligheidsdomeinen: andere veiligheidsdomeinen zoals procesveiligheid, transportveiligheid en sociale veiligheid, waarmee de HSE-professional te maken kan krijgen