Carsten Busch over Rust, Risico en Reflectie

Je kent ze vast, de drie R's die gelden als de pijlers van de opvoeding van kinderen: Rust, Reinheid en Regelmaat. Zo belangrijk als die drie zijn, ontbreekt er toch minstens een R aan dit rijtje voor veilig en gezond opvoeden, namelijk Risico. Juist deze R lijkt in de opvoeding behoorlijk te zijn verdwenen.

Carsten Busch over Rust, Risico en Reflectie

Laat me om te beginnen even zeggen dat het niet mijn bedoeling is om een lang alles-was-vroeger-beter-betoog te houden. Of vanaf de zijlijn iets te vinden over de opvoeding van kinderen, want dat is niet mijn vak. Al kan ik me wel beroepen op enkele decennia ervaring.

Een geijkt voorbeeld om te illustreren hoe we risico’s weghalen bij kinderen zijn de rubberen tegels op speelplaatsen. Vroegah klommen we in bomen en vielen er soms uit. Fietshelmen bestonden niet. Als we van de schommel sprongen leverde dat soms geschaafde knieën op. Als we ergens gingen spelen wist mama ongeveer waar en met wie, maar we hadden geen mobiel mee. Want die waren er niet, zeker niet voor zesjarigen. Als alternatief kregen onze kinderen soms de opdracht om af en toe eens ‘hun neus te laten zien’.

Moderne risicoaversie betreft vooral fysieke risico’s

Over mobiel gesproken, het is typisch dat de moderne risicoaversie vooral fysieke risico’s betreft. Over de effecten van allerlei moderne ontwikkelingen, zoals schermtijd, blootstelling aan pesten via sociale media en allerlei psychologische druk, hebben we het nauwelijks.

Eigenlijk zien we de hang naar risicoaversie ook al in de RRR-slogan. Nu denk ik dat Rust gewoon een verstandige regel is. Normaal gesproken geldt dat als je uitgerust bent, je beter met risico’s kunt omgaan dan wanneer je moe bent. Over die andere twee ben ik iets sceptischer. Want zowel overdreven Reinheid als overdreven Regelmaat kunnen volgens mij ook negatieve effecten hebben.

Ook leren omgaan met variaties en verrassingen

Natuurlijk is het goed dat kinderen in een stabiele, veilige en redelijk voorspelbare omgeving opgroeien. Dat zal vast hun ontwikkeling ten goede komen, zeker gedurende de eerste jaren. En we willen ze natuurlijk ook tegen allerlei ziektekiemen en dergelijke beschermen.

Tegelijkertijd, als alles altijd maar voorspelbaar en volgens plan gaat, hoe leren kinderen dan om met variaties en verrassingen om te gaan? Want die zullen er ook komen. De wereld is immers dynamisch, complex en vaak onvoorspelbaar. En wat te denken van het immuunsysteem van kinderen? Dat is er niet mee geholpen als kinderen opgroeien in een steriele omgeving. In tegendeel, een beetje ‘troep’ naar binnen krijgen is zelfs bevorderlijk.

Balanceren tussen risico en maximale veiligheid

Om uitdrukking te geven aan dit interessante spanningsveld tussen risicoreductie aan de ene kant en het – al dan niet bewust – omgaan met risico’s aan de andere, bedacht ik de term Risicoflectie: een samentrekking van risico en reflectie. Althans, ik dacht dat ik het had bedacht, maar natuurlijk was iemand me voor geweest. Voor zover ik heb kunnen nagaan noemt de Duitse pedagoge Cornelia Schödlbauer de term voor het eerst in een artikel uit 2004.  

Het is interessant dat zij de term ook op kinderen en jeugdigen betrekt. Zij bespreekt het spanningsveld tussen leren, buitenactiviteiten en risico. Ze illustreert de betekenis van Riskflection met een project dat jonge klimmers en snowboarders leert zelf complexe situaties in te schatten en verantwoordelijke beslissingen te nemen. Door te leren balanceren tussen zoveel mogelijk risico en maximale veiligheid. Door te erkennen dat risico’s deel uitmaken van het leven.

Om te leren moeten we onzekerheid verwelkomen

Riskflection is volgens Schödlbauer een activiteit. Zo zie ik het ook. Reflectie betekent (in de niet-natuurkundige betekenis) overdenking, bezinning, (her)overweging. Soms zie je zelfs meditatie als synoniem. Mijn boek met de titel Risicoflectie gaat over risico en beoogt de lezer te helpen om hierover te reflecteren, inclusief een link tussen leren en risico. Enerzijds leren met risico om te gaan, anderzijds beseffen dat het noodzakelijk is om risico’s te nemen om te kunnen leren.

Wanneer we leren, betreden we immers nieuw, onbekend terrein. We ontmoeten onzekerheid. Willen we echt leren, dan moeten we die onzekerheid in zekere zin verwelkomen. Dat is misschien een houding die op velen vreemd overkomt, want zij denken dat het juist gaat om risico’s beheersen en beperken. Die gedachte is niet noodzakelijkerwijs fout. Het gaat dan ook niet om het een of het ander, maar om een balans. En om die te vinden is vaak reflectie, of beter gezegd risicoflectie, nodig.

Carsten Busch

Carsten Busch

Safety Mythologist

Carsten Busch woont en werkt in Noorwegen en is onder andere verbonden aan de universiteit in Lund, auteur van de boeken Risicoreflectie, The First Rule Of Safety Culture en Veiligheidsfabels 1-2-3. Ook is hij eigenaar van mindtherisk.com en actief binnen diverse vakforums.

Begint veiligheidscultuur echt bij jezelf?

Begint veiligheidscultuur echt bij jezelf?

Veiligheidscultuur begint bij jezelf; deze uitspraak of een variant daarop kom je regelmatig tegen. Een mooie tekst voor op een tegeltje. Of voor de...

De ILT gebruikte agent-based modeling al om gedrag van binnenvaartschippers te voorspellen en de invloed van interventies te testen.

Scenario's simuleren: wat heb je eraan en hoe werkt het?

Stel, er komt nieuwe regelgeving. Gaan mensen zich hieraan houden? Waarom wel, waarom niet? En wat zijn goede interventies om te handhaven? De ILT...

Mijn lot als columnist

Mijn lot als columnist

"Columnisten zijn aanjagers van discussies die onmisbaar zijn, ook voor onderwerpen als arbo en veiligheid. In 400 woorden balanceren zij tussen...

Knellende regels en geitenpaadjes

Knellende regels en geitenpaadjes

Het is zo'n dag die de lente aankondigt en prompt is het druk op de dijk met fietsers en wandelaars. Over een lengte van een paar honderd meter wordt...

Een model toepassen of niet? Elf vragen om modellen te beoordelen

Een model toepassen of niet? Elf vragen om modellen te beoordelen

Vroeg of laat krijg je als arboprofessional te maken met de uitslag van een wiskundig model. Twee zaken zijn dan belangrijk. Namelijk wat is de...

Is cultuur nu wel of niet maakbaar?

Is cultuur nu wel of niet maakbaar?

Cultuur is niet maakbaar, zegt de een. Mensen in organisaties en bedrijven hebben invloed op de cultuur, stelt de ander. Deze twee meningen lijken...

10 boekentips voor onder de kerstboom

10 boekentips voor onder de kerstboom

De feestdagen zijn de perfecte tijd om bij te lezen. Met deze 10 boekentips biedt Arbo>> een mooie mix van ontspanning, vakliteratuur, geschiedenis...

Hoe kom je als werknemer zo snel mogelijk van je werkgever af?

Hoe kom je als werknemer zo snel mogelijk van je werkgever af?

Klopt deze kop wel? In de dagelijkse rechtspraktijk speelt deze vraag inderdaad vaker andersom: hoe komt de werkgever zo snel mogelijk van zijn...