Vrouwen in Arbo: er is nog een wereld te winnen

Elk jaar op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Een dag waarop de wereld stil staat bij gelijke rechten voor iedereen. Hoe zit dat in de arbowereld?

Vrouwen in Arbo: er is nog een wereld te winnen

Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en vrouwenkiesrecht. In 1911 werd de Vrouwendag internationaal voor het eerst gevierd, in 1912 voor het eerst in Nederland.

Ontstaansgeschiedenis Vrouwendag

Het begon allemaal met een grote staking op 8 maart 1908 in New York. Naar schatting 15.000 textielarbeidsters marcheerden die dag door de Lower East Side naar Union Square. De staking was het begin van jaren van een jarenlange strijd in de New Yorkse textielindustrie voor gelijk loon, betere arbeidsomstandigheden en een einde aan seksuele intimidatie op de werkvloer.

In 1917 brak op 8 maart opnieuw een staking uit vanwege de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie, nu in het Russische Sint-Petersburg. Mede als gevolg hiervan verkoos het Internationale Vrouwensecretariaat van de Communistische of Derde Internationale in 1921, 8 maart definitief tot datum van de Internationale Vrouwendag.

Viering in Nederland

In Nederland viert een grote verscheidenheid aan vrouwengroepen en vrouwenorganisaties 8 maart op veel verschillende manieren. Het doel is aandacht te vragen voor thema's zoals economische zelfstandigheid, empowerment, seksueel geweld, zorg en arbeid, discriminatie en racisme.

Want er is nog een wereld te winnen. De onderstaande onderwerpen zijn in de arbowereld actueel.

Vrouwen met overgangsklachten minder inzetbaar

Zo'n 315.000 vrouwelijke werknemers - grotendeels tussen de 40 en 60 jaar - zijn in de overgang. Ruim de helft hiervan - 173.000 - geeft aan dat overgangsklachten van invloed zijn op hun werk. Dit melden CBS en TNO.

Sociale veiligheid in de bouw: zo voelen vrouwen zich wél thuis

Vrouwen verlaten de bouw onder andere omdat ze zich niet veilig voelen. Welke maatregelen moeten werkgevers nemen om vrouwelijke werknemers te krijgen en te behouden? Dat blijkt helemaal niet zo ingewikkeld.

De geldende regels over werk- en rusttijden voor zwangere vrouwen

In de Arbeidstijdenwet staan enkele speciale regels voor vrouwen, met het oog op zwangerschap en moederschap. Het werk voor de zwangere en de pas bevallen vrouw moet rekening houden met haar specifieke omstandigheden.

De Nederlandse vrouw is niet veilig op de werkvloer

Zeker twee miljoen vrouwen hebben op de werkvloer te maken met een vorm van seksuele intimidatie. Maar ook mannen ervaren dit. Vaak melden zij incidenten niet. Slachtoffers weten vaak niet waar ze naar toe moeten met hun klacht.

Vrouwelijke beveiligers Schiphol 'lopen op hun tandvlees'

Vrouwelijke beveiligingsmedewerkers van Schiphol luiden de noodklok over de werkdruk, die volgens hen nog altijd veel te hoog is op de luchthaven.

De overgang: niets om lacherig over te doen

Al 50 jaar zijn er vrouwen van rond de 50 op de arbeidsmarkt. Toch is er pas de laatste jaren expliciete aandacht voor een serieus vrouwenprobleem als de overgang in combinatie met werk. Niets om lacherig over te doen. We hebben er met z'n allen behoorlijk last van.

Seksuele intimidatie: haal de drempels weg om te klagen

En toen was er de uitzending van BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Sindsdien voelen veel organisaties zich overvallen door de hausse aan meldingen over seksuele intimidatie. Zij vragen zich af wat ze 'gemist' hebben. En vooral: hoe zij een adequate meldingenstructuur kunnen opzetten.

Vrouwen hebben óók goede veiligheidsschoenen nodig

Vrouwen werken vandaag steeds vaker in sectoren die voorheen echte mannenbastions waren. Vaak zijn dat sectoren die hoge eisen stellen aan de veiligheid van de medewerkers. Beschermende kleding in vrouwenmaten is er inmiddels te kust en te keur. Bij veiligheidsschoenen is echter nog een wereld te winnen: vrouwenvoeten zijn immers geen kleine mannenvoeten.

Zwangere werknemers, meer bescherming is een must

Werkgevers moeten meer doen aan de veiligheid van hun zwangere werknemers. Want nog geen 20 procent van die werkgevers heeft aandacht voor de werkomstandigheden van hun zwangere medewerkers. Dat blijkt uit het proefschrift van bedrijfsarts Monique van Beukering.

Maatwerkverlof voor menstruatie en overgang in sommige cao's

Voor het eerst zijn in Nederland afspraken rondom verlof bij menstruatie- en overgangsklachten vastgelegd in een cao. Deze nieuwe regels gelden vanaf 2024 voor de kinderopvangbranche en bij de NS.

Veilig en gezond werken bij zelfstandig ondernemers

Veilig en gezond werken bij zelfstandig ondernemers

9 op de 10 zelfstandige ondernemers zijn het (helemaal) eens met de stelling dat zij voldoende informatie hebben over hoe (hun medewerkers en)...

Extra aandacht voor preventie op de Dag van de Preventie

Extra aandacht voor preventie op de Dag van de Preventie

Op 18 april 2024 is het de Dag van de Preventie. Deze dag staat in het teken van het belang van preventie - het voorkomen van ziekte en het...

Jaarverslag Arbeidsinspectie: meer dodelijke slachtoffers

Jaarverslag Arbeidsinspectie: meer dodelijke slachtoffers

Bij arbeidsongevallen zijn in 2023 72 dodelijke slachtoffers gevallen, behoorlijk meer dan de afgelopen jaren. Uit het jaarverslag van de Nederlandse...

Net in dienst en gelijk ziek. Heb je dan recht op loondoorbetaling?

Net in dienst en gelijk ziek. Heb je dan recht op loondoorbetaling?

Een werknemer meldt zich na een maand ziek en laat niets meer van zich horen. Moet de werkgever dan toch het loon doorbetalen?

5 best gelezen artikelen in maart

5 best gelezen artikelen in maart

Hoe zit het nou precies met die vernieuwde ARIE-regeling? Hoe ondersteun je werknemers die meedoen aan de ramadan? De top 5 van de best gelezen...

Jacqueline Joosten: "Dit is de laatste"

Jacqueline Joosten: "Dit is de laatste"

"Dit is mijn laatste column voor arbo. En dat nog wel in het jaar dat het Vakblad Arbo 100 jaar bestaat!" Jacqueline Joosten blikt nog even terug.

Slimmere preventiemedewerker bespaart geld

Slimmere preventiemedewerker bespaart geld

Sinds 2007 moet elke organisatie minstens één preventiemedewerker hebben. Maar totdat in 2022 het Handboek Preventiemedewerker van...

Afbeelding gemaakt met Dall-E door ORnet

Grote toename klokkenluiderszaken in 2023

Klokkenluiders hebben in 2023 veel vaker vermoedens van misstanden gemeld bij het Huis voor Klokkenluiders. Die gingen over thema's als...