Werknemers die gezond werken hebben een gezonde werkomgeving waarin ze zich fysiek én mentaal goed voelen. Ze zijn productiever en hebben meer plezier in hun werk. Ook hebben ze minder stress en verzuimen ze minder. De risico's voor werknemers op de werkplek neemt een organisatie op in de RI&E. Belangrijke onderwerpen voor de RI&E zijn: een goede en veilige werkplek en een goede balans in werkdruk. De preventiemedewerker vervult hierbij een belangrijke rol. Net als de vertrouwenspersoon. Lees hier alles over arbobeleid en risico inventarisatie & evaluatie.