Arbeid en gezondheid

Arbeid en gezondheid

Arbeid & Gezondheid biedt een overzicht van het spanningsveld tussen arbeid en gezondheid. Hoofdstukken van vooraanstaande experts op het gebied van verlichting, ergonomie, veiligheidskunde en cognitieve psychologie zijn opgenomen in dit handboek.

De risico’s worden steeds complexer van aard. Nieuwe gevaren in werksituaties dienen zich aan, zoals werken met genetisch gemodificeerde organismen, elektromagnetische straling in ziekenhuizen of vogelpest. De moderne bedrijfsrisico’s zijn steeds minder zichtbaar, en steeds lastiger te meten. Het klassieke trio fysische, chemische en biologische factoren omvat veel risico’s waaraan werknemers blootgesteld kunnen worden. Maar ook de ergonomische aspecten en psychische factoren worden bij het werk van de arbospecialist betrokken. Hij draagt niet alleen technische oplossingen aan, maar ook suggesties en maatregelen om de organisatie van het werk en het individuele gedrag van werknemers te beïnvloeden. De grote uitdaging is om geïntegreerde oplossingen te vinden. Op uitnodiging van de redactie behandelen de auteurs nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen uit hun kerndisciplines. Dit boek is een nuttig naslagwerk voor iedereen in het speelveld arbeid en gezondheid.

Daarom krijgt u met dit handboek:

  • een overzicht van alle aspecten van arbeidshygiënisch werk;
  • inzicht in nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen in de kerndisciplines die met het vakgebied te maken hebben;
  • een overzicht van moderne bedrijfsrisico’s,ontstaan door nieuwe werksituaties zoals genetisch gemodificeerde organismen of elektronische straling in ziekenhuizen, die steeds lastiger te meten zijn hieraan verbonden zijn;
  • inzicht in de maatregelen die u kunt treffen om deze risico’s in de praktijk zoveel mogelijk te beperken.

Ga de grote uitdaging aan! Met deze informatie kunt u dit gemakkelijker realiseren.

Meer informatie & bestellen

Lees meer over