Arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen, kom in actie!

Ik merk dat de voorzorgsmaatregelen in de coronacrisis me steeds meer beginnen te irriteren. En dan in het bijzonder de (on)zin over mondkapjes. Zelfs in de Kamer overweegt men dat we deze vorm van persoonlijke bescherming allemaal op straat zouden moeten dragen. Oostenrijk kent deze plicht inmiddels al.

Arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen, kom in actie!

In het verlengde van de discussie begin ik mij af te vragen of wij als arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen en ook bedrijfsartsen nog wel serieus worden genomen. En of we ons niet wat meer moeten laten horen. Daarom is dit een open brief aan iedereen die te maken heeft met ‘de preventieve werking van mondkapjes’.

Immers, hoeveel werknemers in de bouw en VCA-gecertificeerden hebben de laatste decennia niet geleerd dat een ander woord voor mondkapje ‘kiezelstenenmasker’ is? En dat dit uitsluitend geschikt is voor “grof, onschadelijk stof”? Virussen zijn noch grof stof, noch onschadelijk.

In arbeidshygiënische strategie is mondkapje laatste stap

Als iemand weet wat de beschermende werking van mondkapjes is, zijn het wel de arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen. Niet voor niets adviseren zij toepassing van de arbeidshygiënische strategie. In het scenario corona betekent dit: thuisblijven bij ziekteverschijnselen of twijfel en anders 1,5 meter afstand houden. Mondkapjes uitsluitend inzetten als het niet anders kan. Die garanderen immers geen bescherming tegen schadelijk stof zoals het CoVid-19-virus.

> LEES OOK: Mondkapjes beschermen onvoldoende tegen coronavirus

Persoonlijke bescherming moeten CE-markering hebben

Arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen weten ook dat persoonlijke beschermingsmiddelen bij Warenwet voorzien moeten zijn van een CE-markering. Dit kan alleen als ze voldoen aan gestandaardiseerde eisen en testen; in dit geval bijvoorbeeld de EN-149.

> LEES OOK: Vragen over het testen van mondkapjes (TNO)

Hoe is het dan mogelijk dat Nederland een half miljoen mondkapjes inkoopt die hier niet aan voldoen? Dat betekent óf illegale import, óf inkopers die voor de gek zijn gehouden. Van dat laatste lijkt inmiddels sprake te zijn, nu iedereen mondkapjes maakt zonder dat vaststaat welke beschermende werking die hebben.

Arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen, kom in actie!

Maatregel opleggen aan burgers gebaseerd op emotie

Veel mondkapjes die op tv in beeld komen, dragen het logo van 3M. Dat is een merk dat staat voor kwaliteit, alles van een CE-merkteken voorziet en kenbaar maakt wat de klant mag verwachten. Een FFP1 of FFP2 mondkapje beschermt niet tegen virussen. Maar Kamerleden hebben óf de gebruiksaanwijzingen van 3M mondkapjes nog niet gelezen, óf ze hebben die niet willen geloven. Het gevolg is dat ze ons als burger een maatregel willen opleggen die gebaseerd is op emotie.

Inmiddels heeft Jos Putman als expert op het gebied van mondkapjes en normen namens de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) zijn kennis over mondkapjes ruim via de media gedeeld.

> LEES OOK: ‘Bewaak adembeschermingsnorm in coronatijd’

Arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen, kom in actie!

Maar het lijkt alsof niemand luistert en men liever vertrouwt op emotie en zelfgemaakte kapjes. Als dat het geval is, ziet het er somber uit voor arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen en bedrijfsartsen. Waarom kunnen zij wel werkgevers en werknemers adviseren op basis van feiten en ervaringen, maar zouden zij zich niet luidkeels laten horen in het politieke debat en in de media? Zodat we nu het risico lopen dat emotie gaat leiden tot ineffectieve maatregelen en je reinste bedrog en wetsovertredingen?

Vandaar dat ik hierbij oproep tot meer actie van de arbodeskundigen(verenigingen)!

Jan Doornbusch | gecertificeerd hogere veiligheidskundige, vibrations@work


Zie ook:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1585742593136&uri=CELEX:32016R0425in het bijzonder art. 4.

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&sort=country&dir_id=155501 (TNO staat hier niet bij.)

Studio Gehoord over effectief leiderschap, deel II

Studio Gehoord over effectief leiderschap, deel II

Als een leider om zijn medewerkers geeft en hen uitdaagt om het allerbeste te doen, legt hij de basis voor betere resultaten. Interview met klinisch...

Een veiligheidsschoen met licht- en vibratiefunctie.

Slimme schoenen zetten grote stap in veiligheid

Technische innovatie maakt de werkplek tegenwoordig steeds veiliger. De slimme schoen wordt een datagedreven tool, die de kans op ongevallen...

Studio Gehoord over  effectief leiderschap

Studio Gehoord over effectief leiderschap

Als een leider om zijn medewerkers geeft en hen uitdaagt om het allerbeste te doen, legt hij de basis voor betere resultaten. Interview met klinisch...

Deze leveranciers hebben een streepje voor bij arboprofessionals

Deze leveranciers hebben een streepje voor bij arboprofessionals

Ook dit jaar werd weer het Partner of Choice-onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag: met welke dienstverlener/leverancier...

Nieuwe arboberoepen leveren extra handjes voor de bedrijfsarts

Nieuwe arboberoepen leveren extra handjes voor de bedrijfsarts

Het arbo-onderwijs en het beroep arboprofessional zijn in beweging. Er ontstaan zelfs nieuwe arboberoepen, zoals de praktijkondersteuner bedrijfsarts...

De kracht van de eenvoud 

De kracht van de eenvoud

Omdat ons leren niet ophoudt na school, maar een leven lang doorgaat, is de markt van leermiddelen eindeloos groot en zijn de opbrengsten navenant.

Keuze adembescherming bij het werken met gevaarlijke stoffen

Keuze adembescherming bij het werken met gevaarlijke stoffen

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn in de praktijk de meest gebruikte maatregel om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen....

Maskers en PBM voldeden tijdens COVID pandemie niet aan de eisen

Maskers en PBM voldeden tijdens COVID pandemie niet aan de eisen

Mensen in de zorg werden als eerste geconfronteerd met coronapatiënten. Naar nu blijkt moesten zij het bij het verlenen van de zorg doen met slechte...