Mondmaskers naar waar ze het meest nodig zijn

Minister Van Rijn (Medische Zorg) heeft in overleg met partijen uit de zorg een nieuw verdeelmodel vastgesteld voor mondmaskers. In het nieuwe model gaat het niet om een verdeling over de zorgsectoren, maar om een verdeling op basis van besmettingsrisico's voor zorgverleners.

Mondmaskers naar waar ze het meest nodig zijn

Als er nieuwe mondmaskers beschikbaar komen uit inkoop of eigen productie, gaan die naar plekken waar ze het meest nodig zijn. Daarbij gaat het uiteraard om zorgverleners in het ziekenhuis. Maar evengoed om zorgverleners in verpleegtehuizen en op andere plekken waar coronapatiënten intensief worden behandeld.

Minister Van Rijn: “Mensen in de zorg werken dag en nacht onder soms moeilijke omstandigheden. We zetten daarom alles op alles om hen veilig hun werk te kunnen laten doen. Met het nieuwe verdeelmodel kunnen we gerichtere bescherming bieden aan het personeel.”

Betere verdeling wegens gebrekkige bescherming personeel

Tot nu toe was de verdeling van middelen sterk gebaseerd op het uitgangspunt dat patiënten vooral in de acute zorg terechtkomen. Deze insteek past niet meer bij de huidige situatie. Want sommige verpleeghuizen en GGZ-instellingen moesten speciale afdelingen vrijmaken wegens gebrekkige bescherming van personeel. Daarom was een betere verdeling van met name mondmaskers nodig.

> LEES OOK: Corona: zo ziet de zorgplicht van de werkgever eruit

Mondmaskers verdelen op basis van besmettingsrisico’s

In de nieuwe systematiek gaat het niet meer om een verdeling over sectoren, maar om een verdeling op basis van besmettingsrisico’s in bepaalde behandelsituaties. Want hoe risicovol de behandeling is en hoeveel contact er daarbij is, bepaalt het besmettingsrisico voor personeel en cliënten. Vanaf nu geldt: waar dezelfde risico’s zijn, is dezelfde bescherming nodig en die moet ook beschikbaar zijn. Deze inzichten worden gecombineerd met gegevens over het aantal besmette personen die de behandeling krijgen en de behoefte aan materialen.

> LEES OOK: Mondkapjes beschermen onvoldoende tegen coronavirus

Nieuw verdeelmodel geldt als eerste voor mondmaskers

Het nieuwe verdeelmodel is op 13 april ingegaan. In eerste instantie voor mondmaskers, later ook voor andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Het verdeelmodel wordt de komende weken verder ontwikkeld op basis van de ervaring op de werkvloer en de adviezen van het RIVM, de GGD en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

De partijen uit de zorg hebben ook afgesproken dat zij de RIVM-richtlijnen voor het gebruik van beschermingsmiddelen nogmaals onder de aandacht brengen van het zorgpersoneel. Want gebleken is dat personeel soms mondmaskers gebruikt met een te hoog beschermingsniveau in relatie tot het besmettingsrisico.

> Bekijk de WIP-richtlijn PBM voor ziekenhuizen

> Bekijk de uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis

Tekort mondmaskers aanvullen: inkoop en eigen productie

Alle mensen die werken in de zorg, of dat nu in het ziekenhuis, in de thuiszorg, of in het verpleeghuis is, moeten erop kunnen rekenen dat zij hun werk veilig kunnen doen. Dat betekent dat er voldoende beschermingsmiddelen moeten zijn. Maar in de hele wereld is er helaas een tekort.

> LEES OOK: Tekort aan mondkapjes, is hergebruik een optie?

Samen met het bedrijfsleven en partijen uit de zorg werkt het kabinet met man en macht aan om zoveel mogelijk in te kopen. Grote hoeveelheden beschermingsmiddelen zijn besteld. Ook wordt er volop ingezet op eigen productie. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking van DSM, Afpro en Auping. Zij kunnen eind april tot wel 1 miljoen FFP2 maskers per week produceren.

Bron: ministerie van SZW

Studio Gehoord over effectief leiderschap, deel II

Studio Gehoord over effectief leiderschap, deel II

Als een leider om zijn medewerkers geeft en hen uitdaagt om het allerbeste te doen, legt hij de basis voor betere resultaten. Interview met klinisch...

Een veiligheidsschoen met licht- en vibratiefunctie.

Slimme schoenen zetten grote stap in veiligheid

Technische innovatie maakt de werkplek tegenwoordig steeds veiliger. De slimme schoen wordt een datagedreven tool, die de kans op ongevallen...

Studio Gehoord over  effectief leiderschap

Studio Gehoord over effectief leiderschap

Als een leider om zijn medewerkers geeft en hen uitdaagt om het allerbeste te doen, legt hij de basis voor betere resultaten. Interview met klinisch...

Deze leveranciers hebben een streepje voor bij arboprofessionals

Deze leveranciers hebben een streepje voor bij arboprofessionals

Ook dit jaar werd weer het Partner of Choice-onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag: met welke dienstverlener/leverancier...

De kracht van de eenvoud 

De kracht van de eenvoud

Omdat ons leren niet ophoudt na school, maar een leven lang doorgaat, is de markt van leermiddelen eindeloos groot en zijn de opbrengsten navenant.

Maskers en PBM voldeden tijdens COVID pandemie niet aan de eisen

Maskers en PBM voldeden tijdens COVID pandemie niet aan de eisen

Mensen in de zorg werden als eerste geconfronteerd met coronapatiënten. Naar nu blijkt moesten zij het bij het verlenen van de zorg doen met slechte...

Hoe vind je voor een standaardschoen toch de juiste pasvorm?

Hoe vind je voor een standaardschoen toch de juiste pasvorm?

Elke voet is uniek. Maar dat geldt niet voor de pasvorm van de schoenen die mensen op de werkvloer dragen. Dat leidt tot narigheid in de vorm van...

Veranderingen rond het gebruik van mondkapjes en FFP2 maskers die niet voldoen aan de normen

Veranderingen rond het gebruik van mondkapjes en FFP2 maskers die...

Sinds 14 januari van dit jaar zijn er veranderingen in het advies over het gebruik van mondkapjes. Jos Putman bekeek wat het OMT adviseert en zet op...