Seksuele intimidatie, dit zijn de aandachtspunten

Steeds weer blijkt dat seksuele intimidatie vaker voorkomt dan gedacht. Welke risico's spelen er en welke aandachtspunten levert dat op voor de RI&E?

Seksuele intimidatie, dit zijn de aandachtspunten

Een RI&E is niet alleen een wettelijke verplichting. De RI&E biedt bedrijven ook een mogelijkheid bij uitstek om systematisch en preventief aan goede arbeidsomstandigheden te werken. En die te verbeteren. Wat zijn de aandachtpunten van het risico op (seksuele) intimidatie voor de RI&E.

Verplicht beleid tegen seksuele intimidatie

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht hun werknemers een veilige werkplek te bieden. Zij moeten daarom een beleid voeren tegen (seksuele) intimidatie. Besteed je in de RI&E voldoende aandacht aan (seksuele) intimidatie?

Verschil in perceptie tussen dader en slachtoffer

Bij intimidatie is sprake van gedrag waarmee iemand een ander probeert te beïnvloeden door hem angst aan te jagen. Hierbij kan het gaan om verbaal, non-verbaal en fysiek gedrag. Er is bij intimidatie bijna altijd sprake van verschil in perceptie tussen dader en slachtoffer over het gedrag in kwestie.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Seksuele intimidatie is een vorm van ongewenst gedrag. Dit gedrag kent vele vormen. Van een seksueel geladen werksfeer, seksistische opmerkingen en hinderlijk gedrag tot stalking (hinderlijk volgen), aanranding en verkrachting. (Seksuele) intimidatie valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Aandachtspunten en maatregelen

Aandachtspunten bij de RI&E en het plan van aanpak

Steeds weer blijkt dat (seksuele) intimidatie vaker voorkomt dan gedacht. Het leidt tot spanningen, mensen worden er ziek van of geven er zelfs hun baan voor op. Let daarom bij de RI&E en het plan van aanpak in ieder geval op de volgende zaken:

1
2
3
4
5
6
7

Relevante wetgeving

Arbeidsomstandighedenwetartikel 3 lid 2,Arbobeleid; Arbowet artikel 5, Inventarisatie en evaluatie van risico’s en artikel 8 Arbowet, Voorlichting en onderricht.

Onderdeel van de collectie

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Daarmee heeft het een belangrijk aandeel in de uitval van medewerkers. Het gaat hierbij onder andere om werkstress, ongewenst gedrag, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld.

Henk Koenders

Henk Koenders

Redacteur Arbo-online

Henk Koenders is redacteur van de Kennisbank Arbo in de praktijk. Henk is in diverse functies werkzaam geweest bij de Arbeidsinspectie. Zijn laatste functie was die van Programmamanager Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen. Daarnaast is hij als examinator en docent verbonden aan HVK-opleidingen.