Seksuele intimidatie in de RIE, dit zijn de aandachtspunten

Steeds weer blijkt dat seksuele intimidatie vaker voorkomt dan gedacht. Welke risico's spelen er en welke aandachtspunten levert dat op voor de RI&E?

Seksuele intimidatie in de RIE, dit zijn de aandachtspunten

Een RI&E is niet alleen een wettelijke verplichting. De RI&E biedt bedrijven ook een mogelijkheid bij uitstek om systematisch en preventief aan goede arbeidsomstandigheden te werken. En die te verbeteren. Wat zijn de aandachtpunten van het risico op (seksuele) intimidatie voor de RI&E.

Verplicht beleid tegen seksuele intimidatie

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht hun werknemers een veilige werkplek te bieden. Zij moeten daarom een beleid voeren tegen (seksuele) intimidatie. Besteed je in de RI&E voldoende aandacht aan (seksuele) intimidatie?

Verschil in perceptie tussen dader en slachtoffer

Bij intimidatie is sprake van gedrag waarmee iemand een ander probeert te beïnvloeden door hem angst aan te jagen. Hierbij kan het gaan om verbaal, non-verbaal en fysiek gedrag. Er is bij intimidatie bijna altijd sprake van verschil in perceptie tussen dader en slachtoffer over het gedrag in kwestie.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Seksuele intimidatie is een vorm van ongewenst gedrag. Dit gedrag kent vele vormen. Van een seksueel geladen werksfeer, seksistische opmerkingen en hinderlijk gedrag tot stalking (hinderlijk volgen), aanranding en verkrachting. (Seksuele) intimidatie valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Aandachtspunten bij de RI&E en het plan van aanpak

Steeds weer blijkt dat (seksuele) intimidatie vaker voorkomt dan gedacht. Het leidt tot spanningen, mensen worden er ziek van of geven er zelfs hun baan voor op. Let daarom bij de RI&E en het plan van aanpak in ieder geval op de volgende zaken:

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

  5. 5

  6. 6

  7. 7

Relevante wetgeving

Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 lid 2, Arbobeleid; Arbowet artikel 5, Inventarisatie en evaluatie van risico’s en artikel 8 Arbowet, Voorlichting en onderricht.

Henk Koenders

Henk Koenders

Arbodeskundige

Henk Koenders is met pensioen, maar nog niet gestopt met werken. Henk is in diverse functies werkzaam geweest bij de Arbeidsinspectie. Zijn laatste functie was die van Programmamanager Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen. Daarnaast is hij als examinator en docent verbonden aan HVK-opleidingen.

Vakblad Arbo nummer 2 (2024) verschenen

Vakblad Arbo nummer 2 (2024) verschenen

Het tweede magazine van 2024 van Vakblad Arbo is uit. Deze editie heeft als thema Leren tijdens het werk. Maar dit juni-nummer bevat nog veel andere...

Met een gelukstraject naar minder verzuim

Met een gelukstraject naar minder verzuim

Een gelukstraject kan medewerkers helpen om verzuim te reduceren. Bij Bowers & Jackling gaan ze daarin verder dan de gemiddelde werkgever: van...

Kom jij ook naar de Arbo Actualiteitendag?

Kom jij ook naar de Arbo Actualiteitendag?

Op 28 mei is het weer zover: de Arbo Actualiteitendag. Experts nemen in 4 masterclasses de belangrijkste arbogerelateerde actualiteiten met je door...

Diversiteitsbeleid: op zoek naar een goed evenwicht

Diversiteitsbeleid: op zoek naar een goed evenwicht

Er is veel aandacht voor diversiteit en inclusief beleid. De meeste organisaties willen ermee aan de slag. Maar heeft diversiteitsbeleid en...

Wereldboekendag! Arboboeken in de spotlight

Wereldboekendag! Arboboeken in de spotlight

Wereldboekendag is een internationale, door UNESCO vastgestelde dag. Een goed moment om wat mooie titels met een arbolinkje in de spotlight te...

Werkgever aansprakelijk voor psychische klachten advocaat?

Werkgever aansprakelijk voor psychische klachten advocaat?

Zijn de psychische klachten van een advocaat te wijten aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever? Het hof bekijkt deze zaak in...

Mantelzorg, nog een onbetaalde baan erbij

Mantelzorg, nog een onbetaalde baan erbij

Vrouwen mantelzorgen meer dan mannen. Daardoor voelen zij zich en zíjn zij ook daadwerkelijk vaker zwaarder belast. Want vrouwen hebben doorgaans al...

Maak de werkvloer mentaal gezond met deze nieuwe leidraad

Maak de werkvloer mentaal gezond met deze nieuwe leidraad

Een goede mentale gezondheid van werknemers begint met het creëren van een ondersteunende werkomgeving. Maar hoe doe je dat? Deze leidraad van...