Let op: dit zijn de risico's van werkzaamheden langs het water

Duizenden mensen werken dagelijks in de nabijheid van water. Vanaf schepen, in havens, langs vaarwegen, bij bruggen of sluizen. Werken langs het water brengt specifieke risico's met zich mee. Verdrinking is één van de meest bekende risico's, maar zeker niet het enige.

Let op: dit zijn de risico's van werkzaamheden langs het water

De belangrijkste risico’s bij werken nabij het water zijn:

  • Verdrinking
  • Besmetting
  • Onderkoeling
  • Aanvaring

Houd rekening met de vaarweggebruikers

Vaarweggebruikers kunnen voor risico’s zorgen bij werkzaamheden vanaf of aan het water. Maar ook de werkzaamheden zelf kunnen een risico vormen voor de scheepvaart. Bijvoorbeeld bij las- of slijpwerkzaamheden aan een brug, duikwerkzaamheden in de vaargeul of werkzaamheden aan een sluis.

Wanneer er gevaar of hinder voor vaarweggebruikers kan zijn, doe je er goed aan om de risico’s te inventariseren en deze te bespreken met de vaarwegbeheerder. In samenspraak kunnen de juiste beheersmaatregelen worden getroffen. Bijvoorbeeld het plaatsen van borden, ballenlijnen of betonning.

Daarnaast kan de vaarwegbeheerder actieve scheepvaartbegeleiding eisen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Vanaf een patrouillevaartuig worden de vaarweggebruikers dan actief geïnformeerd en waar nodig geïnstrueerd om incidenten te voorkomen.

Tref maatregelen bij besmet oppervlaktewater

Mensen die in aanraking met oppervlaktewater komen, lopen het risico op besmetting met de bacteriën en virussen die zich in het water bevinden. Deze risico’s worden vaak over het hoofd gezien of onderschat. Het gaat vaak om onschuldig uitziende beekjes, grachten of sloten. De risico’s kunnen juist daar enorm groot zijn.

We spreken over besmet oppervlaktewater als het bacteriën of virussen bevat waar de mens ziek van kan worden. Omdat veel van deze bacteriën en virussen niet met het blote oog waarneembaar zijn, doe je er goed aan om er altijd rekening mee te houden dat oppervlaktewater besmet kan zijn. Een lijst met de meest voorkomende bacteriën en virussen is hier te vinden: Risico's werken in besmet oppervlaktewater.

Draag een automatisch reddingsvest

Het automatische reddingsvest is het meest belangrijke persoonlijke beschermingsmiddel wanneer er in de nabijheid van water wordt gewerkt. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar toch verdrinken er nog ieder jaar teveel mensen omdat zij geen reddingsvest droegen.

Ook vinden er incidenten plaats waarbij het reddingsvest niet wordt geactiveerd door gebrekkig onderhoud. Het dragen van een reddingsvest vergroot de overlevingskans aanzienlijk. Zorg er ook voor dat medewerkers instructie krijgen over de juiste draagwijze van een reddingsvest. Meer informatie en een praktische toolbox hierover is hier te vinden: Toolbox reddingsvest, veilig werken langs het water.

Aanvullende maatregelen bij koude omstandigheden

Onder koude omstandigheden is het werken nabij het water extra risicovol. Onder winterse omstandigheden is de kans op uitglijden groter. Ook raakt een drenkeling sneller onderkoeld wanneer de watertemperatuur daalt. Bij een watertemperatuur van rond het vriespunt kan je al na 5 minuten onderkoeld raken.

Daarnaast kan het lichaam hevig reageren op het koude water. Deze reactie wordt ook wel ‘cold shock’ genoemd. Het is aan te raden om onder winterse omstandigheden aangepaste kleding te dragen. Draag bijvoorbeeld een droogpak of kleding die weerstand biedt tegen de cold shock. Zorg dat reddingsmiddelen aanwezig zijn en voorkom dat medewerkers kunnen uitglijden.

Werken op hoogte boven water

Het is per situatie verschillend of het veiliger is om met een valharnas of reddingsvest te werken. Bij het werken vanuit een hoogwerker of bij het opbouwen en afbreken van een steiger wordt vaak gekozen om een reddingsvest te dragen, eventueel in combinatie met een stand-by boot.

Indien iemand gezekerd is aan een machine of bouwwerk, zal hij niet meer boven water kunnen komen wanneer de machine of een deel van de steiger te water raakt. Vanaf grote hoogte is het water net zo hard als een betonnen ondergrond. In dat geval kan beter worden gekozen voor het zekeren aan een vast punt met gebruik van een valharnas.

Dit artikel is gesponsord door Safetyboat