Dynamische RI&E: 'een arboprofessional is geen geheim agent'

Een RI&E zonder de input van de werkvloer is een gemiste kans. Een dynamische RI&E werkt anders. Waarom zou je de RI&E zo aanpakken?

Dynamische RI&E: 'een arboprofessional is geen geheim agent'

Cecile de Roos en Thomas Meijvogel delen tips over de dynamische RI&E in een podcast met Orly Polak. Cecile de Roos is een van de auteurs van het boek Van RI&E naar cultuurverandering. Daarin staat de filosofie van de dynamische RI&E omschreven. Thomas Meijvogel is veiligheidskundige bij ARCNL en werkt inmiddels 1,5 jaar met de dynamische RI&E.

Hoe werkt de dynamische RI&E?

De kern van een dynamische RI&E is het samendoen. Het onderzoek voor de RI&Edoe je als adviseur samen met de mensen op de werkvloer. Het is gebaseerd op het model van het boekje Social construction of reality. Volwassenen delen hun ervaringen en gaan met elkaar in gesprek en komen zo tot impliciete normen vanuit hun overtuigingen. Zo delen zij met elkaar wat zij belangrijk vinden.

Dynamische RI&E is veel leuker

Thomas legt uit dat in zijn organisatie op de dynamische manier de evaluatie van de RI&E veel leuker is geworden. Eerder deden zij dit op de klassieke wijze. Eén keer per jaar maakte de preventiemedewerker een rondje. Nu gaan de werknemers zelf op zoek naar de risico's. Zij zijn ook de personen die weten hoe het zit met de risico's. De werknemers lopen tweemaal per week een lijst door die ze zelf hebben opgesteld. Op basis daarvan openen ze het gesprek met elkaar en zoeken ze oplossingen voor een veilige werkplek.

Medewerkers niet gehoord

Medewerkers voelen zich vaak niet gehoord en een veiligheidskundige weet het echt niet altijd beter. "Je bent geen geheim agent", zegt Cecile. Zonder je klanten een RI&E doen is een gemiste kans. "Je blijft toch een buitenstaander". De medewerkers weten er immers het meeste van. Zij kunnen ons vertellen wat er speelt. Lijstjes met risico's afvinken werken niet. Open vragen wel. Zo ontstaat ook meteen een Plan van aanpak.

Meteen op de agenda

Thomas geeft aan dat in zijn organisatie de RI&E zo ook wekelijks op de agenda van het werkoverleg staat. Dat scheelt veel discussie over wat er moet gebeuren. Het is ook handig in situaties waarbij de omgeving steeds verandert. En soms zijn bepaalde voorgeschreven maatregelen uit lijstjes helemaal niet toepasbaar in de praktijk. En er ontstaat ook heel weinig weerstand met minimale input.

Lijstjes en ladders werken niet

Denken dat je zomaar met een ladder of een lijstje een cultuurverandering kunt realiseren is dan ook een sprookje zegt Cecile. Cultuur is een dynamisch proces waarbij mensen ervaringen uitwisselen met elkaar. Dat is ook echt iets anders dan een "even RI&E'tje bestellen".

Een R&E is een proces en geen product. Mensen zijn daarvan een onderdeel en echt leuker dan lijstjes. Pas als de arbowereld dat gaat inzien gaat er iets veranderen op het gebied van veilig en gezond werken.

Luister naar de tips van Cecile de Roos en Thomas Meijvogel in de podcast met Orly Polak over de dynamische RI&E.

Meer artikelen met podcasts:

Jacqueline Joosten

Jacqueline Joosten

Hoofdredacteur

Jacqueline volgt sinds jaar en dag alles over veilig en gezond werken. Zij probeert altijd waarde toe te voegen aan berichten en de vertaalslag te maken naar de arboprofessional.